Termín od:  - do:  -
Cena od: do:
katalog GEOPS 2018
| Zpět | jste zde: zájezdy 2018 > Itálie > Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním

A40-17 - Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním

Poznávací zájezd na jih Itálie do oblasti Basilicata, Calabrie, Puglia, antika, středověká města a hrady, katedrály, unikátní městečka UNESCO, turistika, místní gastronomie, poznávací dovolená u moře.
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
71-067 08.09.17 18.09.17
15 690,-
15 690,-
Odjeto LM
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, 8x ubytování (4x hotel, 4x apartmánové vily – 2 2lůžkové pokoje), 8x snídaně, 4x večeře u vil, průvodce, pojištění CK

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, fakult. služby, pobytové taxy, příp. ochutnávky a stravu mimo "cena zahrnuje", místní průvodce a vstupné (doporučujeme min.85 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.

Příplatky

650 CZK za fakultativní výlet 6.den (od 25 osob)
3.400 CZK za 1lůž. pokoj
1 900 CZK za neobsazené lůžko v apartmánové vile
480 CZK za fakult. večeři 3. den
580 CZK za fakult. večeři 9. den
308 CZK za komplexní pojištění

úvodní popis

Jižní cíp Itálie , to jsou kraje Kalábrie a Apulie , odlehlé a skoro exotické. V průběhu staletí se tu vystřídala řada civilizací a v některých dobách patřívaly tyto kraje k nejbohatším a nejvýznamnějším regionům Středomoří, třebaže jsou v současnosti chudé a napůl zapomenuté - kromě pobřeží, které je velice oblíbeným cílem turistů jak v Apulii , tak v Kalábrii . Najdeme tu pozůstatky řeckých a římských měst ( Sybaris , Metapontion, Krotón, Tarent), byzantské a románské kostely, hrady a středověká města vystavěná Normanďany a Štaufy i velkolepou barokní architekturu. Ale také celá městečka vyhloubená ve skalách a vesnice z úžasných okrouhlých domků trullů. Průzračné moře si vysloužilo titul modré vlajky. Poznávací zájezd s koupáním - ubytováním vždy u moře - a v době, kdy je ještě teplé a průzračné moře a již nejsou úporná vedra. Četné ochutnávky specialit a vín jsou s výkladem

úvodní popis POD

Poznejte naše Italské puzzle .

lákadla

řecké a římské památky v Paestu, Sybaridě, Metapontu - Maratea, koupání v moři - Diamante - národní park Pollino - Crotone, muzeum archeologie - Rossano, byzantský kostel, vzácný rukopis - NP Silla - Tarent - městečko z bílých trullů Alberobello - skalní města Matera a Gravina di Puglia - Bari

Itálie - Apulie - Alberobello, ulička plná kamenných domků trulli
Itálie - Apulie - Alberobello, ulička plná kamenných domků trulli Itálie - Kalábrie - překrásné pobřeží u Capo Spulico Itálie - Paestum - Athénin chrám, 500 př.n.l, v dórsko-ińské slohu  Itálie - Kalábrie - Rossano - byzantský kostel San Marco z 10.stol. Itálie - Apulie - střechy kamenných domků, tzv.trulli Itálie - pobřeží Tyrhénského moře u Maratey Itálie -  Cerchiara di Calabria  - poklidné městečko v NP Polino Itálie - Metaponto - ruiny řeckého chrámu Tavole Palatine, zasvěcenému Héře, 570 př.n.l, dorský Itálie - Santa Maria delle Armi - klášter zal. 1192, přestavěn po 1517 Itálie - Apulie Itálie - Grotta delle Ninfe - termální lázně s léčivým bahnem využívali staří Řekové, v jeskyních sídlila nymfa Calypso Itálie - Trani - románská katedrála s arabskými motivy, 1143, věže 1230-39 Itálie - Kalábrie - NP Polino Itálie - Apulie - Bari - bazilika sv.Mikuláše, 1087-1197 Itálie - Kalábrie - Ďáblův most nad soutěskou u městečka Civita Itálie - Maratea - kouzelné městečko se 44 kostely či kaplemi Itálie - Cerchiara di Calabria - kostel San Pietro, 15.stol. Itálie - Kalábrie - pochoutky zdejší kuchyně, plody moře Itálie - Matera - vznikla před 9.000 lety a nepřetržitě obývána, část obydlí vytesána do skály Itálie - Corigliano - Santa Maria Maggiore, postavena v 10.stol, přestavěna 1329 a 1744
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd v 9 h z Prahy, další možná odjezdová místa dle dohody: Hradec Králové, Pardubice, Brno, přejezd do Itálie

2.den

2. den: cesta Itálií na jih, kraj Kampánie , areál řeckého města PAESTUM (UNESCO), ve starověku zvaného Poseidónia, významné antické památky, pozůstatky Héřina a Poseidónůva chrámu a chrám zvaný bazilika,mohutné sloupy, muzeum, po prohlídce antického areálu pěšky na ubytování, odpolední koupání a odpočinek na pláži, nebo alternativně celodenní koupání u moře

3.den

3. den: jihoitalské kraje Kalábrie a Basilicata, RIVELLO , horské městečko založené Řeky, barokní kostel sv. Mikuláše, byzantské kostelíky, klášter San Antonio, úchvatné vyhlídky, krásný záliv Golfo di Policastro a oblíbené letovisko MARATEA s plážemi, koupání v moři, anebo procházka po pobřeží kolem pobřežních jeskyní anebo podél skal do přístavu, Santa Maria di Cedro, návštěva zajímavého muzea cedrátů, zvláštního druhu citrusů (Museo Cedro),ochutnávka, dále přímořské městečko DIAMANTE, ubytování v hotelu a večerní koupání, individuálně možnost návštěvy centra Diamante a fakult. večeře

4.den

4. den: cesta horami kraje Calabria, den pro národní park Pollino , SCALEA, fotografická zastávka, výhled na ranní horské scenérie v národním parku , vyhlídka na horu Monte Pollino , horské městečko MORANO CALABRO s hradem a klášterem vystavěné na pyramidovém kopci, kapucínský klášter s vyhlídkovou terasou, cesta krásnou krajinou do albánského městečka CIVITA a lehká turistika - sestup k hluboké soutěsce Raganello s Ďáblovým mostem, variantně návštěva Albánského muzea, večer ubytování v oblasti Corigliano v apartmánových vilách blízko moře, koupání a pohoda na plážích, večeře

5.den

5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, kostel sv. Antonína Paduánského, hrad s krásnou vyhlídkou, starověká SYBARIS ( Sibari ), archeol. areál jedné z nejbohatších řeckých kolonií, známé pohodlným a marnotratným životem, archeologické muzeum, do hor přes městečko CERCHIARA DI CALABRIA pod masivem Pollino , klášter na hoře Monte Sellaro Santa Maria delle Armi z 11. století, poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, léčivé koupání v termálních lázních Grotte delle Ninfe se siřičitou vodou, večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem

6.den

6.den: celodenní pohoda na pláži a koupání nebo fakult. výlet dál na jih kalábrijského poloostrova: foto věže Torre Melissa, KROTÓN (Crotone), centrum vinařského kraje Marchesato, původně řecké město založená Achájci, proslavené pobytem filosofa Pythagora a jeho školy, pozoruhodné archeologické muzeum, ve městě je katedrála a pevnost s vyhlídkami, nejvýchodnější výběžek Kalábrie mys Capo Colonna s archeologickým areálem - s osamoceným mohutným sloupem, který pochází z chrámu bohyně Héry, dále pohledy na ostrov s výstavným aragonským hradem Le Castella a koupání v moři v zálivu Golfo di Squillace, přejezd známým,vinařským krajem Ciró (silná červená vína), večeře

7.den

7.den: byzantské městečko ROSSANO , v raném středověku významné centrum, dochovaný byzantský kostelík a barokní katedrála se vzácnou freskou Madonnou Acheropitou z 9. stol., v diecézním muzeu lze vidět další mimořádnou památku: byzantský Purpurový kodex ze 6.století, dále národní park Sila, lehká turistika lesem s prastarými kaštanovými stromy v přírodním parku Cozzo del Pesco, horský byzantský klášter Pathirion (exteriéry, klášterní kostel) zasazený do krásné přírody, návrat na večerní koupání, večeře

8.den

8.den: cesta do kraje Apulie , pohled na okouzlující mys Capo Spúlio s hradem Rocca Imperiale ze 13. století (císař Fridrich II. Štaufský), starověké METAPONTION , řecké město, které tvořilo významný a bohatý městský stát, kde žil Pythagoras, monumentální zříceniny dórského chrámu bohyně Héry s 15 dochovanými sloupy, podél Tarentského zálivu do města TARENT , původně významného města Velkého Řecka , muzeum s antickými nálezy, přístav, staré město na ostrově, jemuž vévodí mohutná aragonská pevnost a románská katedrála z 11. století, bývalá mešita, rybářský přístav a rybí speciality, možnost oběda v rybí restauraci, původ tance tarantella, cesta do nejexotičtější části Apulie - „údolí trullů“, cestou pohledy na bílé město LOCOROTONDO, podvečerní prohlídka městečka ALBEROBELLO (UNESCO) s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými šedými střechami – trully, asi 1.500 domků, kostel, obchůdky s vínem, likéry a suvenýry, ochutnávka s výkladem

9.den

9.den: tajemná místa krajů Apulie a Basillicata, cesta oblastí Valle d´ Itria, kde jsou městečka a vesnice s domky trully, MATERA (UNESCO), fascinující městečko vystavěné na okraji hluboké strže i pod zemí, s obydlími a skalními kostely vyhloubenými v několika vrstvách do skály (historické Sassi), místo popsané v knize Kristus se zastavil v Eboli a scenérie známé z různých filmů, např. Umučení Krista od Mela Gibsona, prohlídka skalních obydlí s místním průvodcem, dále jiné skalní městečko GRAVINA di PUGLIA v pohoří Murge normanská katedrála, jeskynní příbytky z doby bronzové využívané příležitostně v pozdějších dobách jako útočiště během nájezdů, kostel ve stěnách hluboké rokle, fakult. večeře

10.den

10. den: celodenní prohlídka BARI , hlavního města Apulie , ve středověku hlavní sídlo vládců jihoitalských provincií - byzantských i normanských, staré město s uličkami z bílého kamene, hrad normanského krále Rogera II. a štaufského císaře Fridricha II., věhlasný poutní chrám sv. Mikuláše z Bari a vznosná katedrála sv. Sabina v apulsko-románském stylu s biskupským stolcem a unikátním oltářním baldachýnem, guvernérský palác, slavné divadlo Petruzzelo a Picini, přístav, exotika tržnic, možnost oběda v rybí restauraci, odpolední koupání a odpočinek na pláži, anebo celý den ve městě, kde se lze toulat donekonečna, v podvečer odjezd do ČR

11.den

11. den: návrat do ČR večer

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehravačem DVD, záchodem a minibarem.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

4x v hotelu - 1x hotel u moře v Kampánii, 1x hotel u přímořském letovisku v Kalábrii na Cedrátové riviéře, 4x apartmánové vily v Kalábrii u Corigliano Calabro s polopenzí, 2x v hotelu v Apulii ve vnitrozemí u Alberobella).
Vily u Corigliano Calabro jsou umístěny 150 m od písčitých pláží. Jedná se o řadové patrové vily s terasou. Apartmán je 4lůžkový se 2 samostatnými pokoji. V přízemí se nachází obývací místnost s TV, kuchyňským koutem, lednicí, koupelnou, toaletou, 2 samostatné ložnice jsou v patře (1 s manželským lůžkem, 1 se samostatným lůžkem a palandou). Je potřeba mít s sebou vlastní ručníky (povlečení v ceně). K dispozici je bazén, hřiště na plážový volejbal, travnaté fotbalové hřiště, betonový tenisový kurt, stolní tenis, restaurace, minimarket. Do bazénu je nutná koupací čepice, dá se koupit na místě za 4 €. Na plážích jsou vhodné boty do vody (písek s drobnými kamínky). V případě zájmu o samostatný apartmán lze na základě poptávky v CK za příplatek cca 2300 Kč/ os.

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

8x kontinentální snídaně a 4x italská večeře o dvou chodech u vilek (nápoje za příplatek). V apartmánech je možné si vařit. V případě dostatečného zájmu průvodce zajistí min. 1x ochutnávku kalábrijských specialit ve formě pikniku u místa ubytování u Corigliana Calabra (od 8,50 €). Bude vám umožněno nakoupit si v supermarketu. 2x je možné zajistit společnou večeři za příplatek 3. den programu: ryba mečoun - místní specialita, variantně maso nebo těstoviny, a 9.den v závěru zájezdu apulijské masové menu. Velmi doporučujeme.
Chléb 1,50 €, káva od 1,50 €, víno láhev od 3-5 €, minerální voda 1,5 l : 1€, pivo/limo od 2/1 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 4€/od 10€, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Pojištění

V ceně je zahrnuto povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění a pojištění na storno. Za příplatek lze u CK zprostředkovat komplexní pojištění do zahraničí od pojišťovny UNIQA (balíček obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody).

Orientační ceny vstupného

Paestum: chrámy a muzeum 7 €
muzeum unikátních cedrátů s ochutnávkou 3 €
Morano Calabro 2 €
termální lázně Grotte delle Ninfe: 4,50 €
Corigliano Calabro: hrad s místním průvodcem 8,50 €
Sibari : Archeologické muzeum 3 € a archeologické naleziště 2 €
hrad Le Castela: 3 €
Crotone: archeologické muzeum 3 €
Rossano: muzeum 3,50 €
ochutnávka kalábrijského vína a gastronomie 8,50 €
Metaponto, chrám bohyně Héry: 3 €
Tarent: antické muzeum: 5 €
Alberobello: ochutnávka apulijského vína, likérů a gastronomie 6 €
Matera, místní průvodce 5 €, jeskynní dům a kostely 5 €
Gravina di Puglia: katedrála a jeskynní kostel s místním průvodcem 5 €
Bari: pevnost 4 €

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 120 €, z toho 85 € na vstupné, další kapesné dle vlastního uvážení. Uvedené ceny jsou orientační podle roku 2014, u některých objektů platí skupinové slevy (min. 20 osob). Slevu lze občas získat také na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře (i když ne tak často jak jsme zvyklí).

Poznámky

Vybavení: cesta má noční přejezd, doporučujeme pohodlné oblečení do autobusu a příruční hygienickou kabelu a vybavení na 1den programu. Na denní program doporučujeme pohodlnou obuv. Po celou dobu zájezdu se o klienty stará průvodce. Pokud program umožňuje různé varianty, průvodce vždy doporučí možnosti. Téměř každý den se pohybujete u moře, máte bohaté možnosti koupání.

Mapa k zájezdu


Zobrazit místo Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním na větší mapě

itinerář

Paestum - Rivello - Maratea - Diamante - národní park Pollino - Morano Calabro - Civita - Corigliano Calabro - Sybaris - Cerchiara di Calabria - Krotón - Rossano - NP Silla - Metapontion - Tarent - Alberobello - Matera - Gravina di Puglia - Bari


|Zpět|

Poloostrov Gargano

Gargano je poloostrov v severní části italské Apulie (na mapě tvoří výraznou ostruhu italské "boty". Pobřeží lemují vysoké útesy, mezi nimiž se nacházejí příjemné pláže, v hornatém vnitrozemí s rozsáhlými lesy vznikl národní park . Poznejte tuto nevšední krajinu na poznávacích zájezdech do Apulie .

Apulie, kraj bílých měst, katedrál a azurového moře

Apulie , jihovýchodní cíp Itálie s pestrou minulostí a bohatstvím historických památek, proslulá svými katedrálami, hrady, podivuhodnými domky trully i průzračným mořem a krásnými plážemi. Pro všechno tohle stojí za to vypravit se sem na poznávací zájezdy.

Kalábrie

Kraj na samém jihu Itálie s divokými horami, lesy a stržemi, starověkými památkami a středověkými hrady a městy. Pobřeží je oblíbeným cílem rekreantů, na mnoha místech jsou pěkné pláže. Poznávací zájezdy do Kalábrie jsou plné nevšedních zážitků a najde se dostatek příležitosti na koupání v moři.

Itálie, památky UNESCO

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

Apulie a Kalábrie, gastronomie a vína

Apulie patří k největším vinařským oblastem v Itálii . Základem místní kuchyně jsou těstoviny, domácí chléb, ryby, plody moře a čerstvá zelenina, vše v kombinaci s olivovým olejem . Obyvatelé Apulie moc maso nejedí; nejčastěji je to maso skopové pečené nebo grilované s dobromyslí a česnekem. V Apulii se pečou i úžasné dezerty a sušenky z mletých mandlí a oříšku ovoněné dezertními víny a likéry. Kalábrie byla kdysi „rajskou zahradou“ Řeků. Ani současná kalábrijská kuchyně nezapře vliv řecké kuchyně, najdete v ní ryby a plody moře, jehněčí, olivy, papriky, rajčata a lilky. Oproti apulijské je kořeněnější a ostřejší, oblíbené jsou malé červené a zelené pálivé papričky peperoncino, které se prodávají i drcené v oleji. Až poznáte gastronomii Kalábrie a Apulie , jistě uznáte, že i to je důvod, proč vyrazit na poznávací zájezdy právě tam.

Národní park Polino

Největší italský národní park (1.925 km2) leží na rozhraní Lukánie a Kalábrie a zahrnuje nejvyšší část Jižních Apenin. Jádro parku tvoří tři horské masivy – Pollino (nejvyšší hora Serra Dolcedorme 2.267 m), Monti di Orsomarso a Monte Alpi na severu. Vrcholy zde až půl roku pokrývá sníh. Pohoří je tvořeno vápenci a dolomity, které jsou výrazně zkrasovělé s hojností vyvěraček, jeskyň, nejrůznějších roklí a propastí. Vše navíc ve vyšších polohách s ledovcovými kary, morénami či suťovými poli. Pastva pro oko! o důvod víc, proč jet na poznávací zájezdy do Kalábrie a Apulie .

|Zpět|

Podobné zájezdy

11denní zájezd, doprava autokarem | Itálie
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 8x ubytování (hotely a apartmánové vily), 8x snídaně, 4x večeře, průvodce, pojištění CK

7.9.18 - 17.9.18
15 890,-
81-087


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy , zájezdy karnevaly a Velikonoce a zájezdy na květinové slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2018

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2018 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,