Termín od:  - do:  -
Cena od: do:
katalog GEOPS 2019
| Zpět | jste zde: zájezdy 2019 > Dánsko > Kodaň a Kronborg v době adventu

935-18 - Kodaň a Kronborg v době adventu

Letecký adventní zájezd do Kodaně, památky, královský palác, Kronborg, Malá mořská víla.
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
82-742 06.12.18 09.12.18
13 490,-
Odjeto
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

leteckou dopravu Praha – Kodaň - Praha vč. letištních tax a poplatků, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

vstupné, místní dopravu v Kodani, fakult. výlet a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Příplatky

2.690 Kč - 1.lůž pokoj
1.400 Kč - odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg
128 Kč - komplexní pojištění

úvodní popis

Zkuste si zaletět v adventním čase do Kodaně , vychutnat náladu adventu v hlavním městě Dánska . Město nabízí spoustu zajímavých památek, třeba včetně královských paláců Christianborgu či Rosenborgu , Mramorového kostela, radnice a mnoha dalších. Vánoční atmosféra pěší zóny Strøget nebo přístavní oblasti Nyhaven je okouzlující. Můžete navštívit některé z mnoha muzeí či galerií nebo se jen tak toulat adventním městem. A na závěr navštívíte Kronborg s hradem (UNESCO), který je známý jako dějiště Shakespearova Hamleta.

lákadla

Glyptotéka - palác Christianborg - palác Rosenborg - Nyhaven - Amalienborg - Královská opera - Malá mořská víla - Kronborg

Dánsko - Kodaň - Nyhavn, okolní domy kdysi slopužily jako nevěstince pro námořníky
Dánsko - Kodaň - Nyhavn, okolní domy kdysi slopužily jako nevěstince pro námořníky Dánsko - Kodaň - Rosenborg, klenotnice s královskými klenoty a korunami Dánsko - Kodaň - Rosenborg, renesanční  královský zámek Dánsko - Kodaň, Operæn, obložena vápencem, pro 1.800 diváků Dánsko - Kodaň, na pěší zóně Strøget Dánsko - Kodaň - Christiansborg - most a rokokové pavilony z roku 1744 Dánsko - Kodaň - Amalienborg - královská garda Dánsko - Kodaň, kašna Dračího skoku, 1923, J.Skovgaard a T.Bindesbøll Dánsko - Kodaň - Amalienborg - palác Christiana VII. Dánsko - Kodaň, Rosenborg, postaven 1606-7 pro Kristiána IV. ve stylu holandské renesance Dánsko - Kodaň, Rosenborg, korunovační křeslo z narvalího rohu, 1622, sloužilo 1671-1840, vpředu stříbrní lvi Dánsko -  Kodaň, Holmens Kirke,  původně nám.kovárny, 1562-3, 1619 přestavěn na kostel Dánsko - Kodaň, fontána Storkespringvandets, od 1950 kolem tančí nové porodní asistentky Dánsko - Kodaň, Rosenborg, dnes muzeum a sbírky Králov.dánské kolekce Dánsko - Kodaň, fontána Gefion Springvandet, 1908, A.Bungaard Dánsko -  Kodaň, Gammel Dok, dnes Dansk Architektur Center, výst.síň
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do KODANĚ , transfer na ubytování do hotelu a první seznámení s metropolí. Prohlídku zahájíme u slavné Glyptotéky, špičkového muzea, jehož sbírky zahrnují mj. skvostná sochařská díla starověkých středomořských kultur ( Egypta , Řecka a Říma ) a zároveň rozsáhlou kolekci obrazů francouzských impresionistů či malířů dánského zlatého věku. Kolem Radnice půjdeme k Národnímu muzeu, které leží pouze pár desítek metrů od ostrova Slotsholmen, jemuž dominuje královský palác Christianborg . Ten je sídlem všech tří složek státní moci. Své působiště zde má parlament, ministerský předseda i nejvyšší soud. Některé sály paláce jsou dodnes vyhrazeny také dánskému monarchovi, v současnosti královně Markétě II. V jihovýchodní části ostrova stojí pozoruhodná budova Královské knihovny, která je výjimečnou ukázkou harmonického spojení dvou zcela odlišných architektonických stylů. Našemu zájmu neunikne ani budova bývalé kodaňské burzy, jejíž neobvyklá věž tvořená spleteným dračími ocasy se každému dozajista zapíše do paměti. Na závěr zavítáme na pěší zónu Strøget, kterou tvoří několik na sebe navazujících rušný ulic plných obchodů a kaváren

2.den

2. den: dopoledne se vydáme ke královskému paláci Rosenborg . Elegantní cihlová stavba zkonstruovaná ve stylu holandské renesance je obklopena rozsáhlým parkem. Interiér paláce slouží jako muzeum, jehož podzemní část ukrývá klenotnici s dánskými korunovačními klenoty. Kolem poledne se zájemci mohou vydat na projížďku lodí, viděna z vodní hladiny se krása Kodaně násobí. Odpoledne věnujeme severní části centra města. Procházku započneme na Králově novém náměstí (Kongens Nytorv), které je obklopeno význačnými budovami Královského divadla, paláce Charlottenborg, luxusního více než století starého nákupního domu Magasin du Nord či Hotelu d´Angleterre. Z východní strany náměstí vybíhá Nyhaven (Nový přístav), jedno z nejmalebnějších a také nejznámějších zákoutí dánské metropole, barevné domky, staré dřevěné lodě, vánoční atmosféra. Kousek na sever leží královská rezidence Amalienborg , jež je ve skutečnosti složena hned ze čtyř samostatně stojících paláců. V osové linii s palácem spatříme monumentální Mramorový kostel. Na druhé straně od paláce, na protilehlém ostrově Holmen, stojí dech beroucí modernistická Královská opera. Prohlídka Kodaně by nebyla kompletní, pokud bychom nezavítali k půvabné Malé mořské víle . Socha je umístěna nedaleko citadely, která je obklopena klidným městským parkem

3.den

3. den: dokončení prohlídky Kodaně . Procházka z Nového náměstí (Nytorv) k místní katedrále, do univerzitní čtvrti a ke Kruhové věži (Rundetaarn), z jejíhož horního patra se nabízejí pěkné pohledy na rovinaté město. Nakonec přejedeme do Kristiánova přístavu (Christanshavn), z velké části revitalizované residenční čtvrti města s neopakovatelnou vánoční atmosférou. Odpoledne bude naši pozornost lákat zábavní park Tivoli, kde najdeme ty nejkrásnější vánoční trhy Kodaně . Variantně je pro zájemce připraven půldenní fakultativní výlet vlakem z Kodaně do Helsingøru, jehož hlavním lákadlem je tzv. kulturní přístav Kronborg . Ten zahrnuje stejnojmenný hrad (UNESCO), který je vedle svého architektonického půvabu proslaven především jako dějiště Shakespearovy tragedie Hamlet (jméno hradu Elsinore je poangličtěnou formou Helsingøru). Kromě hradu zde však stojí rovněž modernistická konstrukce Kulturního centra a nová budova Dánského námořního muzea umístěná ve starém suchém doku

4.den

4. den: individuální volno, např. k návštěvě některé z mnohých místních muzejních či galerijních institucí. Dle letového řádu přesun na letiště, odlet do Prahy

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí, dopravy a aktuální situace.

Ubytování

3 × 3 * hotel

Stravování

3 × snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Mapa k zájezdu

itinerář

Kodaň


|Zpět|

|Zpět|


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2019

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2019 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,