Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
Zpět na seznam zájezdů

GEOPS - Cestovní kancelář, s.r.o, Šternberkova 10, 170 00, Praha 7, tel./fax: 220 806 965, tel./zázn.: 266 710 104, e-mail: geops@geops.cz

A181-20 - Hrady a zámky Bavorska a Durynska po stopách Coburgů 2020

Název Datum Datum návratu Dospělý od
001-306 25.04.20 26.04.20
3 990,-
Objednat
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 2-3* (2-3lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, veškeré vstupné (60 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje

Příplatky

700 Kč za 1lůžkový pokoj
90 Kč za komplexní pojištění

úvodní popis

Vydejte se s CK GEOPS po stopách šlechtických rodů s Michalem Jirmanem. Za památkami na rod sasko-kobursko-gothajský, vlastně větev mocného saského rodu Wettinů, která do 19. století vládla jen malému nevýznamnému knížectví, ale potom se dostala na anglický a belgický trůn, svého času vládla i v dalších královstvích. Bavorsko a Durynsko, krásné hrady a zámky, vzpomínky na slavné dějiny, Martina Luthera a královnu Viktorii.

Program
1.den

1. den: odjezd ráno z Prahy v 6.30 h (Pl a po trase) do Německa, město COBURG, prohlídka, od 16. století až do roku 1918 bylo rezidenční město sasko – kobursko - gothajských vévodů (vedlejší větev saských vévodů) a nositel titulu Evropské město, pevnost Coburg, jeden z největších hradních komplexů Německa, svého času útočiště Martina Luthera (pod ochranou saského vévody pracoval na svém překladu Bible); prohlídka rodového zámku Ehrenburg a pro zájemce výšlap na zříceninu hradu Ehrenburg z 12.st. spojeného s rodem Coburgů

2.den

2. den: ranní procházka lesem k zámku Callenberg s hradbami, letní sídlo sasko-koburské dynastie, vystavěné na místě pevnosti z 12.st., růžová zahrada a muzeum pušek, přejezd do Durynska, město GOTHA, zámek Friedenstein. hlavní sídlo vévodů sasko-kobursko-gothajských spojené s anglickou královskou rodinou (manžel královny Viktorie a jejich potomstvo) a také belgickou královskou rodinou, návrat do Prahy do půlnoci

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních otvíracích dob.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem, vybaveným DVD, prodej nápojů

Ubytování

1x hotel***, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

1x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Kapesné

Doporučujeme na vstupné 60 € a další kapesné dle vlastního uvážení.

Zpět na seznam zájezdů | GEOPS 2017 úvodní stránka |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,