Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2019
Zpět na seznam zájezdů

GEOPS - Cestovní kancelář, s.r.o, Šternberkova 10, 170 00, Praha 7, tel./fax: 220 806 965, tel./zázn.: 266 710 104, e-mail: geops@geops.cz

A20-18 - Kouzelné Lotrinsko, Alsasko i pro gurmány

Název Datum Datum návratu Dospělý od
81-032 04.05.18 08.05.18
6 990,-
Odjeto
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce, pojištění CK

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, snídaně, večeři, ochutnávku a vstupné (45€) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.

Příplatky

2100 CZK - 1lůž. pokoj
590 CZK - 3x snídaně
600 CZK - 1x večeře
160 CZK - komplexní pojištění

úvodní popis

Poznávací zájezd nabitý pestrými zážitky. Milovníci umění a architektury ocení okouzlující středověká města, zájemci o historii a starověké civilizace návštěvu muzea Unterlinden a pohled na nejrozsáhlejší megalitickou stavbu Evropy, turista se potěší malebnou krajinou s vinohrady a gurmáni si přijdou na své v bezpočtu specialit kvalitní gastronomie a na "vinařské cestě“ Route de Vin. Pohoda s památkami UNESCO, turistikou, vínem a specialitami. Zájezd jen s 1 nočním přejezdem.

Francie - Alsasko - Riquewihr , hrázděné domy
Francie - Alsasko - Riquewihr , hrázděné domy Francie - Alsasko - Kaysersberg, vzadu Colmar Francie - Alsasko - půvab hrázděných domů v objetí květin Francie - Alsasko - Riquewihr, posezení u sklenky vína Francie - Lotrinsko - Méty - Porte des Allemands, městská brána Francie - Alsasko  - Eguisheim, nádherné květiny jsou všude Francie - Alsasko - Štrasburk, katedrála, kazatelna Francie - Alsasko - Riquewihr, vinice se na všech stranách dotýkají města Francie - Alsasko - Colmar, Maison des Tetes (Dům hlav), dal post. 1609 obchodník A.Burger v renesančním stylu Francie - Alsasko - Colmar a ještě jedno domovní znamení Francie - Alsasko - Riquewihr, místní specialita Macarons de Riquewihr. Francie - Alsasko - Colmar, Maison Pfister Francie - Alsasko - Colmar, erbovním zvířetem Alsaska je čáp Francie - Alsasko - všude kolem vinice Francie - Alsasko - Colmar Francie - mapka vinařského kraje Alsasko Francie - Alsasko - Ribeauville, malebné hrázděné domy plné květin
Program
1.den

1. den: odjezd ve 22 hod. z Prahy, nástupní místa: Plzeň, popř. po trase dle dohody, svoz od 4 osob - Hradec Králové, Pardubice, Brno za 400 Kč

2.den

2. den: den pro Lotrinsko: METY (Metz), centrum kraje, křižovatka cest od středověku, jedna z nejkrásnějších gotických katedrál Francie (ze 13. st.), toulky krajem řeky Moselle a vinice kraje Lorraine, vesnice a městečka s červenými střechami, TOUL, opevněné město na řece Mosele, osmiboká pevnost s historií od 4.stol. a Vaubanova pevnostní architektura, katedrála St-Étienne v pozdně gotickém stylu - plaménková gotika, místní gastronomické speciality jako produkty z mirabelek a quiche lorraine, sídlo lotrinských vévodů NANCY, elegantní Stanislavovo náměstí, brány s ozdobně kovanými mřížemi (UNESCO), elegantní parky, podvečerní město

3.den

3. den: ALSASKO a alsaská vinná stezka Route du Vin, hrázděná městečka: RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko, nad kterém se vypínají tři hrady, hlavní město alsaského vína riesling, individ. lehká turistika mezi vinohrady k hradům nebo fakult. posezení u slavného Pfiferhuisu – víno a místní speciality, renesanční kašny, RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na alsaské vinné stezce, renesanční radnice, strážní věž ze 13. stol., pěšinky mezi vinohrady, možnost ochutnávky vína, COLMAR, centrum starého Alsaska, fakultativně večeře za příplatek – typická alsaská kuchyně, ubytování v Colmaru

4.den

4. den: COLMAR, půvabná "benátská" čtvrť Petite Venice, fakult. lodí po kanálech, kouzelná atmosféra uliček s hrázděnými domy, návštěva Musée d´Unterlinden (Isenheimský oltář od Matthiase Grűnewalda), KAYSERSBERG, rodné město Alberta Schweitzera, kouzelný výhled z hradní věže a procházka mezi vinohrady, EGUISHEIM, půvabné středověké městečko, ráj pro fotografy, ochutnávka alsaských vín a také alsaského sýra münster a bábovky kougelhopf, večerní překvapení v TURCKHEIMU, renesančním městě čápů

5.den

5. den: městečko DAMBACH-LAVILLE s kaplí svatého Šebestiána, procházka mezi vinohrady s vínem Frankstein, klášter Mont Ste-Odile, kouzelné poutní místo s léčivým pramenem a výhledy do kraje, v dálce se táhne Pohanská zeď, rozsáhlá megalitická stavba ze 7. st.př.n.l., velkoměsto ŠTRASBURK, „křižovatka Evropy" a sídlo Evropského parlamentu, jádro města je na seznamu UNESCO, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France", krytý most Ponts-Couverts, individuálně možnost oběda v typické restauraci, odjezd odpoledne, návrat do ČR do 23 h

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

klimatizovaným autobusem, vybaveným klimatizací a DVD, prodej nápojů za české koruny
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

v hotelech typu Première Classe (2lůž. pokoje a palanda, příslušenství na pokoji, TV) a B&B (dvoulůžkové pokoje typu double). Možnost třílůžkových pokojů - individ. v CK (jedná se většinou o pokoj s francouzskou postelí pro 2 osoby a nad ní palandu pro ev. přistýlku – doporučujeme pouze pro děti nebo rodinu – pokoje jsou poměrně malé).
Ubytování je zajištěno 1x u Nancy a 2x u Colmaru.

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu. Snídaně za příplatek předem formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů a hotely jsou situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko centra a program je bohatý - ráno nemají řidiči možnost teplých nápojů).
Lze si též připlatit 1 společnou večeři v Colmaru. V hotelu v Colmaru je snídaně vydatnější a zahrnuje též vajíčka se slaninou. Poslední den ve Štrasburku je možnost oběda v místní restauraci.
Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká 1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g 1,50-3,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, pivo 3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od 4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od 18 €, káva 1,50-2,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka 0,70 €, WC 0,70 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

EGUISHEIM: ochutnávka vína a sýru münster a kougelhopfu 9,50 €
COLMAR: dominikánský kostel 2 €, projížďka lodí po kanále 6,50 €, muzeum Unterlinden 13 €
ŠTRASBURK: Muzeum Alsaska 10 €, muzea v Rohanském paláci (archeologické, art decorative, obrazová galerie - každé za 8 €, výstup na věž katedrály - 6 €
TURCKHEIM: večerní překvapení 4 €

Kapesné

doporučujeme min. 70 €, z toho 30 € na vstupné a ochutnávky

Možné slevy

Víte, že...?
Alsasko a Lotrinsky bylo až do 17. století součástí římsko-německé říše. První část získal natrvalo Ludvík XIV. po třicetileté válce, a to tři lotrinská biskupství Mety (Metz), Toul a Verdun. Později, během svých četných válečných výbojů, obsadil většinu Alsaska a především říšské město Štrasburk (1684), který pak připojil natrvalo k Francii. Celé Lotrinsko bylo připojeno ještě později, až v polovině 18. století, po složitých diplomatických jednáních a výměnách, jejichž výsledkem bylo, že se dědic lotrinského vévodství František Štěpán (manžel Marie Terezie a pozdější císař) dobrovolně zřekl svého panství výměnou za velkovévodství toskánské. Ačkoliv tedy byla obě území připojena k Francii poměrně pozdě a kontroverzním způsobem, v 19. století za války s Pruskem byla většina obyvatel loajální a nesouhlasila s odtržením. Valná část obyvatel Alsaska mluví dodnes svým jazykem, který Francouzi považují za specifické alsaské nářečí a Němci prostě za variantu němčiny. Sami se považují buď za Francouze nebo prostě za Alsasany.

Zpět na seznam zájezdů | GEOPS 2017 úvodní stránka |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,