Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Zajímavé informace > Granada

Informace - Granada

Klikněte na obrázek pro zvětšení/zmenšení
Španělsko - Andalusie - Granada, Alcazaba, zbytky domů členů král.gardy a jejich rodin
Španělsko - Andalusie - Granada, Alcazaba, zbytky domů členů král.gardy a jejich rodin Španělsko - Andalusie - Granada, Generalife, sultánova oáza klidu a pohody Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, maurský palác s věží Comares, lázně, 14.století Španělsko - Andalusie - Granada, Alhamba a Generalife ze Sacromonte Španělsko - Andalusie - Granada, Generalife, interiér Jižního Pavilonu Španělsko - Andalusie - Granada, Generalife, od roku 1984 památka UNESCO. Španělsko - Andalusie - Granada, Isabela Kastilská a K.Kolumbus, k 400.výr objevení Am, 1892, M.Benlliure Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, Patio de los Leones, zde bylo centrum rodinného života sultána Španělsko - Andalusie - Granada, Sala de las dos Hermanas, nahoře tzv.mocárabe, symbol jeskyně kde Mohamed obdržel korán Španělsko -  Andalusie - Granada, Alhambra Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, Palacio del Partal, zbytek  nejstaršího paláce v Alhambře Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, Sala de los Embajadores (Sál velvyslanců) Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, Patio de los Arrayanes Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, Sala de la Barca, 1890 silně poničena požárem, restaurována až do 1965 Španělsko - Andalusie - Granada, Alhambra, palác Karla V., 1527-37, manýristický, arch.Pedro Machuca Španělsko - Andalusie - Granada, Generalife, Sala Regia Španělsko - Andalusie - Granada, čtvrť Albaicín Španělsko - Andalusie - Granada, Iglesia de Santa Ana, v mudejárském slohu s platareskním portálem

Granada

Granada , město granátových jablek – hlavní město provincie Granada s extrémně rozmanitou přírodou. Provincie se rozkládá od vysokých vrcholků Sierry Nevady (Mulhacén, 3 481 m) až k teplým plážím Costa del Sol. Granada je 3. největší město Andalusie .

Granadu obsadili Mauři v 8.stol. a její zlaté období přišlo za vlády dynastie Nasrovců ve 13.stol, kdy různí řemeslníci, kupci, učenci a vědci přispívali k mezinárodní pověsti města jako střediska kultury. Za vlády křesťanů, když Granada podlehla Katolickým králům a Mauři byli vypovězeni, rozkvetlo město renesanční nádherou, v 19. stol. prožilo epochu úpadku, ale díky cestovnímu ruchu se ve 20. stol. zvedá jeho někdejší sláva. Granada má pověst dynamického a kulturního města (univerzita založena v r. 1542 císařem Carlosem V. a má renomé jedné z nejznámějších VŠ západní Evropy). Granada je centrem andaluských trhů (trhy v sobotu a neděli) a svátků ( Semana Santa - velikonoční týden, Día del Cruz -3.5., Boží tělo - květen/červen)

Staré město: centrum kolem katedrály je bludištěm úzkých jednosměrných uliček. Stojí tu Alcaicería - rekonstrukce maurského bazaru, který roku 1843 zpustošil požár. Dvě hlavní náměstí Granady ztělesňují Plaza Bib-Rambla nedaleko katedrály a Plaza Nueva. Z druhého se vine ulice Cuesta de Gomérez nahoru ke dvěma nejvýznamnějším památkám, kterými jsou Alhambra a Generalife . Na protějším kopci se rozkládá čtvrť Albaicín. Z kostelů jsou nejkrásnější Iglesia de San Juan de Dios (baroko) a Iglesia de San Jerónimo (renesance).

Katedrála: Práce na katedrále začaly r. 1523 v gotickém slohu na příkaz Katolických králů, (autoři Enrique de Egas, renesanční mistr Diego de Siloé, který navrhl fasádu a velkolepou kulatou kapli Capilla Mayor; okna z 16.stol. pod její kupolí znázorňují "Umučení Ježíše" od Juana Campo; západní průčelí navrhl barokní umělec Alonso Cano).

Královskou kapli ztvárnil pro Katolické krále v l. 1506-1521 Enrique de Egas. Hlavní oltář obklopuje nádherná mříž (reja) od Maestra Bartoloméa de Jaén a postavy z carrarského mramoru, zpodobňující Ferdinanda a Isabelu, jejich dceru Johanu Šílenou (Juana la Loca) a jejího manžela Filipa Sličného (Felipe el Hermoso). Rakve panovníků jsou v kryptě. V sakristii se nalézají umělecké poklady, např. obrazy Botticelliho a Van der Weydena, a také Isabelina koruna, Ferdinandův meč a jejich vojenské praporce. Vstupné 3€.

Palacio de la Madraza: Původně arabská univerzita se později proměnila v městskou radnici. Fasáda pochází z 18.stol. Uvnitř je maurská síň s jedinečně dekorovaným mihrábem.

Corral sel Cabrón - dvůr s ochozy, bývalé skladiště a hostinec pro kupce, je unikátním pozůstatkem maurské éry. Za křesťanů se tu konala divadelní představení, později se z něj stala burza uhlí. Dnes vás zde uvítají obchody s výrobky tradičních řemesel a ústřední turistická kancelář. (Calle Mariana Pineda, denně 9-19h

Casa de los Tiros - palác připomínající pevnost byl vybudován v 16.stol. v mudéjarském slohu. Původně náležel rodině, která po pádu Granady vlastnila Generalife . V jejich držení býval i legendární Boabdilův meč. Je vytesán na průčelí spolu se sochami Merkura, Hektora, Herakla, Thesea a Jasona. Budova vděčí za jméno mušketám, které vyčnívají nad cimbuřím: "tiro" znamená španělsky výstřel. (Calle Pavaneras, Po-Pá 14,30-20h)

Monastirio de la Cartuja - klášter za Granadou založil r.1516 křesťanský válečník zvaný El Gran Capitán. Uvidíte tu skvostnou kupoli od Antonia Palomina a výstřední sakristii ve stylu churriguerismu od Luise de Arévalo a Luise Caballa.

Albaicín - čtvrť Granady na svahu proti Alhambře se člověk cítí nejblíže maurské historii města. Nejprve zde byla ve 13.stol. vybudována pevnost a 30 mešit (nyní většinou kostely. V dlážděných uličkách vás upoutají cármenes, domy s maurskými ozdobami a zahradami s jasmíny za vysokými zdmi. Z vyhlídky Mirador de San Nicolás je možno vidět spleť střech Alhambry .

Casa de los Pisa patřící johanitům (umělecká díla často zobrazují sv.Jana z Boha, který zde r.1550 zemřel).

El Baňuelo - arabské lázně s cihlovou klenbou se datují do 11.stol. Na vrcholky sloupů byly použity vizigótské a římské hlavice, stejně jako arabské. Světlo vniká do prostoru otvory v klenbě ve tvaru hvězd. (Carrera del Darro 31, Út-So, zavřeno: státní svátky)

Archeologické muzeum sídlí v renesančním domě s portálem zvaném Casa de Castril. Vystavuje iberské, fénické a římské objevy z provincie Granada . ( Carrera del Darro 43, otevřeno denně kromě dopoledne v Po, Út a Ne)

Sacromonte. Dříve na tomto kopci v četných jeskynních žili granadští Cikáni. V minulosti sem turisté přicházeli, aby se potěšili spontánními tanci flamenca . Cikáni se odstěhovali, ale flamenco pro turisty se zde večer stále provozuje. Na vrcholku kopce stojí benediktinský klášter Abadía del Sacromonte.

ALHAMBRA - jediný dochovaný maurský palác v zemi na kopci Sabica. Jméno al-Hamrá znamená arabsky "červeň", kvůli půdě kolem paláce (dnes je červená i budova paláce, který byl však dříve obílen). Celý areál je obehnán vysokou zdí a působí dojmem pevnosti. Tuto působivou ukázku maurské architektury charakterizuje jedinečné využití prostoru, světla, vody a ozdob. Zrodila se za Ismáíla I., Júsufa I. a Muhammada V., chalífů z epochy Nasrovské dynastie. Snažili se vyvrátit dojem slábnoucí síly, a proto vytvořili tuto vizi pozemského ráje.

Palác Karla V.- hlavní stavba křesťanské éry a 1. stavba v renesančním stylu ve Španělsku na místě původního zimního paláce. Stavbu započal v r.1527 v renesančním duchu Pedro Machuca, Michelangelův žák. Stavba zůstala nedokončená a kruhový obvod dodává zdání býčí arény. Nachází se zde Museo de Bellas Artes (s umělec. sbírkami z 15. -20. st.) a Museo Nacional de Arte Árabe (dokumentující arabskou kulturu).

Palác dynastie Nasridovců, je nejcennější částí Alhambry , je označován za vrcholné dílo maurského stavitelství. Zvenčí - působí komplex dojmem pevnosti. Uvnitř skvostně zdobené sály, vnitřní nádvoří s bazény a fontánami. Význam, který měla pro maurské stavitele voda, je patrný také v Generalife , letním paláci a komplexu stinných zahrad s altánky a jezírky. Ty nejsou jen pro parádu, ale v kombinaci se stavebními prvky fungovaly už ve středověku jako účinná klimatizace. (Autoři: stavbu započal Jusuf I. (1333-53) ve 14.st., vnitř. výzdoba pochází z doby Mohammeda V. (1353-91), F. Aragonský nechal celý palác zrekonstruovat) Stojí za navštívení:

Bazén Patio de Arrayanes je obklopený myrtovými keři a půvabnými arkádami - odráží světlo do okolních síní.

Patio del Mexuar (nešvár) původně sloužil administrativním a právním výkonům, zasedala zde správní rada. Byl přístupný všem. V této poradní síni, dokončené r. 1365, sultán naslouchal prosbám poddaných a scházel se se svými ministry. Je to nejstarší část paláce, kazetový strop.

Sala de los Reyes - prostorná hodovní síni na velkolepé oslavy. Krásné stropní malby na kůži pocházející ze 14.stol. zobrazují lovecké a rytířské příběhy. Zlatá komnata - stěny jsou až po strop pokryty sádrovými plastikami a řezbami

Salón Embajadores (Síň vyslanců), dříve trůnní sál, hlavní reprezentativní místnost, největší sál v Alhambře . Zde vedl emír diplomatická jednání s křesťanskými vyjednavači. Trůnní sál byl vybudován v l.1334-1354, 18m vysoký s kupolí, jedna z nejbohatších výzdob v celém komplexu. Strop představuje 7 částí muslimského nebe.

Lví dvůr - nejznámější místo Alhambry - kdysi střed harému (soukromé obydlí krále - postaveno za Mohammeda V., nezdůrazňoval se tu majestát, ale jemný půvab). Patio lemuje 124 štíhlých mramorových sloupů. Fontánu uprostřed podpírá 12 masivních lvů. Patio lemuje 124 štíhlých mramorových sloupů. Vzhledem k tomu, že islám zakazoval zobrazovat zvířata a lidi, předpokládá se, že tito lvy mají semitský původ.

Sala de los Abencerrajes - Síň Abencerregů. Tato síň dostala jméno po šlechtickém rodu, který bojoval s Boabdilem. Podle legendy nechal nepřátele zmasakrovat, když se v této místnosti účastnili hostiny. Geometrický vzor na stropě našel inspiraci v Pythagorově větě. Síň dvou sester - pojmenována podle 2 krásných mramor. desek na podlaze, sloužila jako převlékárna, resp. svlékárna sultánovy aktuální favoritky.

Sala de las Hermanas - kupole připomíná plástev; poslední příklad španělské islámské architektury.

Palacio del Partal - nejstarší budova v Alhambře (dochoval pouze portikus s oblouky a věž). výzdoba: stěny jsou pokryty arabeskami, provedenými v sádrové omítce, dřevěné stropy se ztrácejí pod polychromovanými sádrovými stalaktity (stalaktitová výzdoba), veškerá výzdoba byla polychromovaná, dodnes jsou místy vidět zbytky barev a zlacení.

Alcazaba – nejstarší část Alhambry - postavena byla ve 13. stol. Mohammedem I. al-Ahmarem (1203-73), zakladatelem dynastie Nasrovců (1238-1492). Dochovalo se pouze základní zdivo válečných staveb, lázně, věznice a stáje.

Torre de la Vela - strážní věž - právě zde zavlály prapory Katol. králů 2.1. 1492 ve 3 hod. odpoledne, hezký výhled na celé město, 30 m vysoká Torres Bermejas - sloužily jako předsunuté postavení obránců.

Generalife : zahrady s patii severně od Alhambry , venkovské útočiště nasrovských králů před palácovými intrikami ; v překladu "zahrada velebného ráje" (z arabského džannat al-aríf - "architektonicky řešená zahrada"). Zahrady založené ve 13.stol., byly během let upravovány. Původně k nim patřily sady a pastviny. Generalife poskytuje skvělý prostor pro každoroční granadský festival hudby a tance. Letní sídlo muslimských vladařů, jeho centrum tvoří nádvoří s bazénem Patio de la Acequia, dále systém teras vzájemně oddělenými okrasnými keři a jezírka, fontánky, cypřiše, pomerančovníky.

Patio del Generalife leží právě před vchodem do Generalife . Cesta z Alhambry do G. vede nejprve přes Jardin Bajas (nižší zahrady ) a pak kříží toto maurské patio s charakteristickým geometrickým tvarem bazénku.

Patio de Polo (nádvoří, kde návštěvníci paláce, kteří přijeli na koních mohli uvázat své oře) a Patio da la Acequia.(uzavřená orientální zahrada, se rozprostírá kolem podlouhlého ústředního bazénku, vodotrysky na obou stranách nad ním vytvářejí půvabné oblouky). Na konci stojí Sala Regia.

Patio de los Cipreses - místem tajných setkání Zoraidy, manželky sultána Abú-l-Hasana, s milencem, předním šlechticem rodu Abencerraje. Hardin Altos (Horní zahrady ) a Escalera del Agua - schodiště, po kterém proudí voda.

| Zpět |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,