Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Zajímavé informace > Náměty na zájezdy pro kolektivy - Německo

Informace - Náměty na zájezdy pro kolektivy - Německo

Klikněte na obrázek pro zvětšení/zmenšení

Náměty na zájezdy pro kolektivy - Německo

BERLÍN A POSTUPIM
1. den: odjezd z Prahy ráno, POSTUPIM (hl. m. spolkové země Braniborsko), rokokový zámek Sanssouci , Neues Palais, Neue Kammern, dále procházka rozlehlým parkem s pavilóny, fontánami a sochami (Čínský pavilón, Římské lázně, zámek Charlottenhof), dle zájmu lze navštívit mimo areál parku zámek Cecilienhof, kde se konala poválečná konference Velké trojky, fakult. prohlídka města POSTUPIM ( Braniborská brána , chrám sv. Mikuláše, radnice, holandská čtvrť „Malý Amsterdam “ a ruská kolonie Alexandrovka) 
2. den: západní i moderní BERLÍN , Charlottenburg , prohlídka interiérů zámku pruských králů z 18. st., třída Kurfürstendamm , Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche, Tiergarten, Vítězný sloup, Braniborská brána , Říšský sněm , Potsdamer Platz a rozsáhlá nová výstavba ( Sony Center ), Berlínská zeď, bývalý hraniční přechod Checkpoint Charlie s Muzeem útěků ze socialistického „ráje“, ind. Židovské muzeum (Daniel Liebeskind), Památník holocaustu, atmosféra večerních ulic 
3. den: historický střed Berlína a Muzejní ostrov, třídy Unter den Linden a Friedrichstrasse, Opera, strážnice, zbrojnice, katedrála sv. Hedviky, Francouzský kostel, Humboldtova univerzita, dóm (hroby králů, z kupole výhled na město), Alexanderplatz s televizní věží, Červená radnice, dále muzea na Muzejním ostrově (Bode-Museum, Nové a Pergamonské muzeum , Národní galerie aj.), variantně relax v parku a projížďka lodí po Sprévě, na závěr Nikolaiviertel s kostelem sv. Mikuláše, navečer odjezd do Prahy 

Cena od 3.990,- zahrnuje dopravu busem, 2x hotel, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

BERLÍN , POSTUPIM , DRÁŽĎANY
1.den: odjezd ráno, DRÁŽĎANY : historické centrum města, obnovené po 2. sv. válce, dóm, Zwinger , Semperova opera, Brühlská terasa s výhledy na Labe, přes RADEBEUL, možnost zastávky v muzeu Karla Maye nebo návštěvy vinařského zámečku Wackerbath s ochutnávkou šumivých vín, nocleh v blízkosti Berlína
2.den: BERLÍN , celodenní prohlídka: Alexanderplatz s vyhlídkou z televizní věže Fernsehturm (365 m), Dóm, Muzejní ostrov (UNESCO) s návštěvou některého z jeho pěti muzeí, Humboldtova univerzita, třída Unter den Linden , Říšský sněm s novou skleněnou kopulí (exkurze), Braniborská brána - symbol rozděleného města, Potsdamer Platz se moderní evropskou architekturou, autobusem přes Tiergarten (pamětní kostel císaře Viléma I.), zámek Charlottenburg , Olympijský stadión, příp. historizující čtvrť Špandava s pevností 
3.den: POSTUPIM , Braniborská brána , Holandská čtvrť, ruská kolonie Alexandrovka, rokokový zámek Sanssouci (UNESCO) a honosný Nový palác Fridricha Velikého, rozsáhlý park se spoustou zámků a pavilónů, případně též park u jezera, Mramorový palác a zámek Cecilienhof - místo podpisu Postupimské dohody, popř. vyhlídková plavba po řece Havole, odjezd a návrat večer. 
Cena od 3.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 2x hotel, průvodce a pojištění CK proti úpadku.

DRÁŽĎANY , MÍŠEŇ , KAMÉLIE V PILLNITZ A VÝSTAVA ORCHIDEJÍ
1. den: odjezd ráno, cesta do Saska , PIRNA, historické centrum, středověké, pohledy na Labe, PILLNITZ , zámek saských kurfiřtů na předměstí Drážďan - procházka v parku, jarní zahrady , kde v březnu kvete 220 let stará kamélie (průměr 11m, až 35.000 květů), MÍŠEŇ , historické centrum, největší sbírky porcelánu v Evropě, exkurze s ukázkami výroby a prodejnou, ubytování, fakultativně večeře 
2. den: DRÁŽĎANY , Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, renesanční zámek, Rezidenční zámek (450 let staré sbírky), barokní katedrála, Galerie Zwinger , Semperova opera, obchodní ulice Pragerstrasse, moderní architektura… čas třeba na „drážďanskou štolu“ v kavárničce, koncem března mezinárodní prodejní výstava orchidejí Orchideen Welt , odjezd večer, návrat do 22h. 
Cena od 2.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce, pojištění CK.

NEJLEPŠÍ NĚMECKÁ MUZEA TECHNIKY
1. den: odjezd z Prahy časně ráno, STUTTGART, město automobilů, nové museum Porsche, 80 vozů, ultramoderní budovy, velké muzeum Mercedes-Benz, špičkové museum, sál legend, nákladní vozy, autobusy, sanitky, závodní vozy, po technologické zázraky a futuristické modely budoucnosti 
2. den: nejlepší německá technická muzea v SINSHEIMU a SPEYRU (Špýr), Sinsheim: na ploše 30.000 m2 3.000 exponátů, např. originál legendární Concorde Air France, veterány, hist. motocykly, včetně vozů Formule 1, Speyr: na ploše 150.000 m2 venkovní plochy a 25.000 m2 kryté plochy přes 3.000 exponátů - i lokomotivy, návrat do Prahy do půlnoci 
Cena od 2.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídani, průvodce, povinné pojištění CK proti úpadku.

POHÁDKOVÉ BAVORSKÉ ZÁMKY LUDVÍKA II.
1.den: odjezd večer 
2.den: GARMISCH-PARTENKIRCHEN , vyhlášené sportovní středisko pod Zugspitze, soutěska Partnachklamm , nenáročná turistika, Ettal benediktýnský klášter, novobarokní zámek Linderhof krále Ludvíka II. , krásné parky, Venušina jeskyně, vodopády a vodotrysky
3.den: pohádkový zámek Neuschwanstein krále Ludvíka II. s blízkou propastí Marienschlucht, přejezd k největšímu bavorskému jezeru Chiemsee , lodí na ostrov Herreninsel se zámkem, který je napodobeninou Versailles, odjezd do ČR, návrat pozdě večer. 
Cena od 3.190,-  zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, 2x nocleh se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.

MNICHOV , DACHAU A ZÁMKY LUDVÍKA II.
1. den odjezd z ČR ráno, MNICHOV , hlavní město Bavorska , prohlídka s průvodcem, Frauenkirche, Marienplatz, Rezidence, galerie umění Alte Pinakotek Neue Pinakotek a Moderne Pinakotek – slavná malířská díla, možnost večerního posezení v bavorské hospodě, ubytování 
2. den MNICHOV , návštěva muzea BMW, královský zámek Nymphenburg a park, DACHAU – nejstarší z nacistických koncentračních táborů dále zámek Wittelsbachů v Dachau, ubytování. 
3. den nejnavštěvovanější zámek Německa Neuschwanstein na břehu Labutího jezera a další královský zámek Hohenschwangau nebo variantně Linderhof s překrásnou zahradou, vodotrysky a umělou jeskyní, v odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR, návrat pozdě večer
Cena od 3.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 2x nocleh se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Též možnost víkendového zájezdu pouze do Mnichova , např. s návštěvou Oktoberfestu či Velké muzejní noci, muzea BMW nebo na adventní trhy – v ceně od 2.990,-.

HRADY, KATEDRÁLY A MĚSTA MOSELY A PORÝNÍ S LODÍ
1.den: odjezd ráno, transfer do Německa , MOHUČ , město arcibiskupa, Císařský dóm, náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny,  Guttenbergovo muzeum knihtisku, ubytování
2. den: den pro údolí Mosely , TREVÍR (UNESCO), římské památky: brána Porta Nigra, Konstatinova bazilika, pozůstatky lázní, románský dóm a další chrámy, kurfiřtský palác, přejezd údolím Mosely kolem četných meandrů řeky, a prudkých svahů s vinicemi do vinařského města BERNKASTEL-KUES, hrázděné domy, procházka kolem vinic, vinařské městečko COCHEM s hradem, možnost ochutnávky moselských vín nebo procházka k vyhlídce
3.den: den pro údolí Rýna (UNESCO), prohlídka hradu Marksburg vysoko nad řekou, město KOBLENZ na soutoku Rýna a Mosely ,  oblíbené sídlo trevírských arcibiskupů, bazilika sv. Kastora, přejezd podél Rýna do městečka SANKT GOAR, plavba lodí po nejkrásnějším úseku rýnského údolí, řada hradů a zámků, legendární skála Lorelei, do vinařského města BACHARACH , ochutnávka kvalitních vín v tradičním vinařství,
4.den: WORMS, jedno z nejstarších německých měst, někdejší hlavní město Burgundů spojené s Písní o Nibelunzích a významné centrum vinařství, mohutný císařský dóm, židovský hřbitov, muzeum Nibelungů, dále ŠPÝR , románský dóm (UNESCO), největší v Evropě, císařská hrobka, přejezd zpět do ČR a návrat do půlnoci.
Cena od 6.590,- zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel se snídaní (možnost ubytování na jednom místě), služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Možnost obdobných zájezdů do Porýní zaměřených více na vinařství či na historické památky - do programu lze zařadit např. LORSCH se zbytky kláštera a halou z karolínské doby (UNESCO), LIMBURG se skvostným dómem, KOLÍN NAD RÝNEM s nádhernou katedrálou (UNESCO) a řadou dalších památek či CÁCHY , město Karla Velikého , lze věnovat více času Guttenbergově muzeu v Mohuči, které skutečně stojí za delší prohlídku, nebo si vyhradit čas na vinařské muzeum v Bernkastel-Kues, dát do programu plavbu po Mosele aj. Na přelomu srpna a září lze v Bernkastelu zažít moselské slavnosti vína .

PUTOVÁNÍ V KRAJI SCHWARZWALD, ALSASKO A VOGÉZY
1. den
: odjezd ráno, transfer přes Německo , přírodní krásy a historie Schwarzwaldu , vyhlídkovou cestou do starobylého města FREIBURG IM BREISGAU , historické jádro města, katedrála, trhy, stará radnice, univerzita, sopečná vrchovina Kaiserstuhl, ochutnávka rýnského ryzlinku
2.den
: turistika v jednom z nejkrásnějších údolí Schwarzwaldu : Műnstertal nebo Schauinsel, STAUFEN, v místním hostinci prý zemřel Dr. Faust, zřícenina hradu, koupel v termálních lázních BADENWEILER, lázeňské podhorské městečko, Čechovovo muzeum
3.den: BREISACH, starobylé město s dómem a nejvyšším oltářem v Německu , výhled do Rýnského prolomu, ochutnávka vína, nebo variantně Neuf Brisach, pevnostní citadela Vaubana (UNESCO) ve tvaru hvězdy, GUEBWILLER , městečko, vinné sklepy a kostely, turistika v malebném údolí Lauch „Údolí květin“, návštěva skanzenu alsaské lidové architektury Ungersheim
4.den: COLMAR , centrum starého Alsaska s kouzelnou atmosférou uliček s hrázděnými domy, čtvrť Malé Benátky , možnost projížďky po kanálech nebo návštěva galerie Unterlindenmuseum (vzácný oltář), fakultativně večeře – třeba alsaská specialita tarte flambée , dojezd do ČR večer
Cena od 4.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel, průvodce, pojištění CK.
Možnost rozšířit program o další den – např. turistika v pohoří Vogézy , krásy Alsaska a vinná stezka: město THANN s překrásnou gotickou katedrálou, procházka mezi vinicemi, vyhlídková cesta na Grand Ballon (1.424 m), nejvyšší vrchol Vogéz , výhledy, turistika nad jezery Lac Blanc a Lac Noir, RIQUEWIHR , nejkrásnější ves na vinné stezce, strážní věž ze 13. století, ÉGUISHEIM, středověké městečko s hradem a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína a sýru münster u místního vinaře. Nebo rozšířený program ve Schwarzwaldu s turistikou v pohádkově krásné přírodě.

JARO A ADVENT V KORUNÁCH STROMŮ A BAVORSKÝ LES
1. den: odjezd ráno, přejezd do Bavorska , BODENMAIS, prohlídka tradiční sklárny s možností vyfouknout si vlastní skleněnou kouli, NEUSCHÖNAU a stezka korunami stromů – unikátní atrakce NP Bavorský les, dřevěná lávka vede větvemi lesních velikánů, na konci trasy (asi 30 minut) rozhledna, ZOO v lese – lesní zvířata a ptactvo, divočáci, jeleni, tetřevi, vlci, rysi, medvědi… několik variant - až 7 km, ubytování 
2. den: rokokový kostel Fürstenzell, dědictví Fischera z Erlachu, PASOV – historickém biskupském městě na soutoku tří řek, barokní dóm s největšími varhanami, romantika uliček, muzeum skla s velikou expozicí českého křišťálu, fakultativně projížďka lodí, *v prosinci skvělé adventní trhy, vánoční atmosféra 
Cena od 2.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění CK.
Po dohodě v CK možnost dalších variant, lze rozšířit např. o turistiku v Bavorském lese nebo na české Šumavě , návštěvu geologického muzea či palírny.

BAVORSKÝ VÍKEND MNOHA NEJ
1. den: odjezd ráno, kupecká cesta, REGENSBURG (Řezno, UNESCO), jedno z nejkrásnějších měst Evropy, historie Keltů, Římanů, říšské město Německa , nejstarší most a brána Evropy (12. stol.), Altes Rathaus a katedrála sv. Petra, kaple a paláce (Thurn-Taxis), uzenářská dílna, pochutnání na řezenských uzenkách, STRAUBING (Štrubina), jedno ze sídelních měst bavorských vévodů, Strasswenmark s barokními a klasicistními domy, fakultativně večeře na uvítanou 
2. den: ALTÖTTING, jedno z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst Evropy, soška černé P.Marie z Öttingu, Jeruzalémské panoráma (obří panoramatická malba Jeruzaléma v době Kristova ukřižování - je jediná s náboženským tématem v Evropě), krása meandrů řeky Salice (Salzach) a BURGHAUSEN s nejdelším hradem Evropy Wöhersee na ostrohu vnad Salicí (úctyhodných 1.100 m), PASOV , kulturní město biskupa-knížete na soutoku 3 řekl, barokní dóm, obří varhany, muzeum skla s největší sbírkou českého křišťálu, pro zájemce plavba lodí 
3. den: termální lázně Bad Füssing , celkem 44 bazénů termálních bazénů ve 3 areálech včetně saunového a zážitkového světa, celodenní koupání, návrat do 23 h 
Cena od 3.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 2x nocleh v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Dvoudenní varianta bez Pasova s odpoledním koupáním v termálech 2. den. V prosinci skvělé adventní trhy v Pasově i Regensburgu – možnost 2 denního i třídenního zájezdu.

BAREVNÝ VÍKEND V SALCBURSKU A BERCHTESGADENU
1. den odjezd ráno, přejezd do Rakouska , Gasteinské údolí horkých pramenů, termální lázně BAD HOFGASTEIN, zábavní a zážitkový areál, koupání, dojezd na ubytování 
2. den SALZBURG (UNESCO), historické jádro se stovkami jedinečných staveb, rodný dům W. A. Mozarta, zahrady zámku Mirabell , ulička Getreidegasse, dále fakult. výjezd lanovkou na horu Untersberg do výšky 1.853 m. – nádherný výhled na Solnohradské Alpy návrat na ubytování 
3. den Bavorské Alpy , národní park Berchtesgaden , příjezd k jezeru Königsee , lodní výlet, výjezd na vrchol Kehlstein k Hitlerově chatě „ Orlí hnízdo ", úchvatné výhledy, dále dle zájmu např. Muzeum dokumentace v Obersazlbergu s podzemními kryty, návštěva palírny v Berchtesgadenu , prohlídka solného dolu s podzemním jezerem anebo termální lázně Watzmann se slanou vodou, večer odjezd do ČR
Místo Salcburku též variantně největší ledová jeskyně Evropy Eisriesenwelt, hrad Werfen a turistika soutěskou Liechtensteinklamm. 
Cena od 3.990,- zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní (2lůž. pokoje s příslušenstvím), průvodce, pojištění CK.  

 

| Zpět |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,