Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Zajímavé informace > Náměty na zájezdy pro kolektivy - Velká Británie

Informace - Náměty na zájezdy pro kolektivy - Velká Británie

Klikněte na obrázek pro zvětšení/zmenšení

Náměty na zájezdy pro kolektivy - Velká Británie

BRITSKÁ METROPOLE LONDÝN

1. den: odjezd z ČR dopoledne
2. den: přejezd La Manche , odjezd do LONDÝNA (UNESCO), pěší prohlídka: čtvrti Whitehall a Westminster Parliament Square, Houses of Parliament a Big Ben , Jewel Tower , Westminsterské opatství (variantně možnost návštěvy Cabinet War Rooms and Churchill Museum – hlavní stan W. Churchilla za 2. svět. války), vládní ulicí Whitehall k Downing Street – sídlo britských ministerských předsedů, Trafalgar Square , možnost prohlídky Národní galerie ( Botticelli , Michelangelo, van Dyck, Dürer…), Leicester Square, Čínská čtvrť, Piccadilly a třída St. James’s, Piccadilly Circus, St. James’s Church,  Buckinghamský palác , odjezd na ubytování.
3. den: prohlídka čtvrti Kensington – množství muzeí, univerzitní budovy, Royal Albert Hall, var. možnost návštěvy některého ze známých muzeí (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum), prohlídka královského sídla Kensington Palace a přilehlé zahrady , Portobello Road, ulice s tradičním trhem (od roku 1837) a starožitnostmi, luxusní oblast Notting Hill, odpoledne procházka po finanční čtvri City, obchodní centrum Londýna , města, populární mrakodrap společnosti Swiss Re the Gherkin neboli „Kyselá okurka“, The Bank, architektura Christophera Wrena – St. Mary-le-Bow, majestátní barokně klasicistní katedrála sv. Pavla s Wrenovou hrobkou.
4. den: Covent Garden, pokračování v prohlídce City – impozantní most Tower Bridge, Tower of London – prohlídka korunovačních klenotů, dok sv. Kateřiny, fakult. lodní plavba po Temži do GREENWICHE (UNESCO), prohlídka Královské observatoře s nultým poledníkem a procházka Greenwichem - historická východní „vstupní brána“ do Londýna , Greenwich Park a Greenwich Foot Tunnel, výhledy na Old Royal Naval College a na Jonesův Queen’s House, odjezd večer
5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Cena od 5.790,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche (Eurotunel nebo trajekt), 2x ubytování v hotelu, průvodce; pojištění, strava a další služby fakultativně

LONDÝN A KRÁLOVSKÁ ANGLIE

1. den: odjezd z ČR dopoledne.
2. den: příjezd do LONDÝNA , čtvrť Westminster , návštěva obřího kola London Eye, pěší prohlídka: Houses of Parliament a Big Ben , Westminster Abbey – nejslavnější gotická stavba Londýna , Westminster Bridge, vládní čtvrť Whitehall , sídlo premiéra na Downing Street, náměstí Trafalgar Square , návštěva Národní galerie ( Botticelli , Michelangelo, van Dyck, Dürer…), dále Covent Garden, ev. Britské muzeum – kolekce starověkého umění, Picadilly Circus , Green Park a Buckinghamský palác , odjezd na ubytování.
3. den: HAMPTON COURT, zámek Jindřicha VIII. s rozlehlou barokní zahradou a abyrintem, WINDSOR , královský zámek Windsor Castle, stále užívaný královnou jako víkendové sídlo, proslulá Eton College – nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké Británii , studovali zde i královští princové
4. den: LONDÝN : obchodní čtvť City, populární mrakodrap společnosti Swiss –„Kyselá okurka“, The Bank, dále barokně klasicistní architektura Ch. Wrena – St. Mary-le-Bow, a majestátní katedrála sv. Pavla, monumentální Tower Bridge, Tower of London, prohlídka korunovačních klenotů, dok sv. Kateřiny, fakultativně plavba po Temži do GREENWICHE (UNESCO), prohlídka, Královská observatoř s nultým poledníkem, procházka v Greenwich Park a Greenwich Foot Tunnel, pohledy na Old Royal Naval College a na Jonesův Queen´s House, večer odjezd
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
Cena od 5.690,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche (Eurotunel nebo trajekt), 2x ubytování v hotelu, průvodce; pojištění, strava a další služby fakultativně

LONDÝN A KLENOTY JIŽNÍ ANGLIE

1. den: odjezd z ČR odpoledne, přejezd
2. den: příjezd do Anglie , LONDÝN (UNESCO), Westminster , obří ruské kolo London Eye s výhledem na Houses of Parliament, přes Westminster Bridge do vládní čtvrti Whitehall kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guard, dále Trafalgar Square , návštěva Národní galeree, poté Covent Garden, prostor pro trhy, obchůdky a občerstvení i pouliční umění, ideální místo pro odpočinek, British Museum, významné sbírky z celého světa, Picadilly Circus , dále po ulici Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci a dále přes St. James Park k Westminsterskému opatství, místo korunovací králů, odjezd na ubytování v okolí Londýna .
3. den: zámek Windsor - nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence Anglie , reprezentační síně, skvostná gotická kaple sv. Jiřího, věhlasné město vzdělání OXFORD , areál největší koleje Christ Church se stejnojmennou katedrálou, nádvoří, jídelna, kaple (místo filmování Harryho Pottera), dále SALISBURY , slavná katedrála s nejvyšší věží v Anglii , světoznámé záhadné Stonehenge (UNESCO), prehistorická megalitická památka, návrat na ubytování.
4. den: oblíbené přímořské město BRIGHTON , Royal Pavilion, extravagantní královský palác z počátku 19. století nebo nebo návštěva Sea Life Centre – akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, dále populární letovisko EASTBOURNE, přejezd na západ, překrásné křídové útesy Seven Sisters na jižním pobřeží Anglie , CANTERBURY, náboženské cetrum Anglie , skvostná gotická katedrála, návrat na ubytování do okolí Londýna .
5. den: GREENWICH (UNESCO), prohlídka Královské observatoře, kde se nachází nultý poledník, výhled na Temži a přilehlé Docklands, dále areál Old Royal Naval College, fakult. lodí po Temži k Tower Bridge, prohlídka pevnosti Tower , korunovační klenoty, Doky sv. Kateřiny, odpočinek, čas na kávičku nebo jídlo za rozumnou cenu, přes City, kolem populárního mrakodrapu „Kyselá okurka“ do srdce finančnictví the Bank, dále monumentální katedrála sv. Pavla s druhou největší kopulí na světě, navečer odjezd do ČR.
6. den: návrat v odpoledních hodinách.
Cena od 6.990,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, přejezd La Manche (trajekt nebo Eurotunel), 3x ubytování ubytování v hotelu; pojištění, strava a další služby fakultativně

CORNWALL , KRAJ KRÁLE ARTUŠE

1. den: odjezd v odpoledních hodinách
2. den: ráno příjezd do PAŘÍŽE , prohlídka – ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Prefektura, Justiční palác, Pařížská radnice, Vítězný oblouk, Eiffelova věž, Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, náměstí malířů Place du Tertre, náměstí Pigalle… ve večerních hodinách odjezd, přes La Manche do Anglie
3. den: Anglie , historické SALISBURY, vznosná katedrála, středověké a tudorovské památky, světoznámá megalitická památka Stonehenge , variantně národní park Dartmoor , rozlehlá divoká vřesoviště a skaliska, kraj proslavil detektivní román A.C. Doyla Pes baskervilský, PRINCETOWN, nejvýše položené město v Anglii (420 m. n. m.), zastávka ve vesničce POSTBRIGE, se dvěma mosty, průchod kaňonem Lydford Gorge s nádherným vodopádem, dále PLYMOUTH – prohlídka města a přístavu, historické doky, Plymouth Hoe, Barbican, ubytování
4. den: den pro jižní Cornwall : hrad St. Michael’s Mount na ostrově u pevniny, rekreační městečko PENZACE – rušné, impozantní divadlo Minack Theatre na skalním útesu, nejzápadnější bod Anglie Land’s End, na závěr podvečerní prohlídka města ST ’ IVES – fotogenický přístav, typické letovisko jižní Anglie , návrat na ubytování
5. den: severní Cornwall : rybářský přístav TINTAGEL, divoké útesy s Merlinovou jeskyní a vysoko nad nimi romantické zříceniny hradu – dle pověstí rodiště krále Artuše , dále LANHYDROCK, známé viktoriánské sídlo a zahrady , oblast vřesovišť Bodmin Moor – chráněné území, hospoda Jamajka z 18. století – dějiště stejnojmenného románu o pašerácích a pobřežních lupičích od Daphne du Maurierové, restaurace a malé muzeum, návrat na ubytování
6. den: tajemné město GLASTONBURY, pověsti o králi Artušovi , Glastonburské opatství, dále britská metropole LONDÝN , prohlídka hlavních památek s průvodcem: Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben , Downing Street, Trafalgar Square , Tower . v pozdních večerních hodinách odjezd do ČR
7. den: návrat do ČR odpoledne
Cena od 7.990,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (Eurotunel nebo trajekt),3x ubytování, průvodce; pojištění, strava a další služby fakultativně.

WALES S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, přejezd Evropou k La Manche .
2. den: Eurotunelem do Anglie , okouzlující starobylé město SALISBURY , velkolepá katedrála, středověké a tudorovské budovy, nejslavnější evropská prehistorická památka Stonehenge , přejezd do Walesu , CARDIFF, hlavní město země – podvečerní prohlídka, hrad, budovy ve viktoriánském i edwardovském stylu
3. den: největší hrad ve Walesu – Caerphilly Castle hraběte z Gloucesteru (Red Gilbert) ze 13. století, soustředné kamenné hradby a vodní obranný systém, dále poutní místo ST. DAVID ’S – klášter, jedna z nejvýznamnějších křesťanských památek, katedrála, biskupský palác, okolo Cardigan Bay s úchvatnými scenériemi na ubytování.
4. den: národní park Snowdonia , zastávka v turistickém centru Betws-y-Coed, krátká procházka v průsmyku Pen-y-pass, výhledy na nejvyšší horu Walesu Snowdon, dále hrad Caernarfon Castle, místo korunovace princů z Walesu a prohlídka hradu Conwy – jeden z hradů tzv. Železného prstence anglického krále Edwarda I, zpět do Anglie , podvečerní město CHESTER.
5. den: krátká prohlídka LIVERPOOLU – nábřeží Pier Head, Metropolitan Cathedral, muzeum Beatles Story, dále Hampton Court , nádherné tudorovské sídlo s rozlehlou barokní zahradou a labyrintem, oblíbená zámek Jindřicha VIII., ubytování v LONDÝNĚ
6. den: britská metropole LONDÝN - celodenní pěší prohlídka s průvodcem: Westminsterské opatství, budovy parlamentu a Big Ben , Downing Street, Trafalgar Square , Tower … v pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
7. den: návrat v odpoledních hodinách
Cena od 7.890,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo trajekt), 4x ubytování – 2x hotel, průvodce; pojištění, strava a další služby fakultativně.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY ANGLIE , COTSWOLD A MIDLAND

1. den: odjezd dopoledne, přejezd Evropou
2. den: přejezd kanálu La Manche do Anglie , cesta údolím Temže do Wessexu, lázeňské město BATH (UNESCO), honosné georgiánské domy a parky, třída Royal Crescent – nejmajestátnější ulice Británie s viktoriánským parkem, Pulteney Bridge, katedrála, klášter, Muzeum římských lázní, indiv. volno, možnost koupele v termálních lázních, např. Thermae Bath Spa - bazény na střeše s výhledem na celé město, anebo okružní plavba po řece Avoně do Bathampton, ubytování
3. den: střední Anglie - oblast Midland, výlet do oblasti výjimečné krásy Cotswoldu, zvlněná krajina, domky z vápence, nádherná vesnička TORMARTON s kostelem sv. Magdaleny, "královna" Cotswoldu městečko PAINSWICK s budovami ze 17. stol. a nádhernými zahradami Rococo Garden z 18. stol., jediné rokokové zahrady Anglie , dále přes nádherné kamenné vesnice Cotswoldu - BOURTON-ON-THE-WATER, STOW-ON-THE-WOLD aj. do CHIPPING CAMPDEN, skvost mezi anglickými vesnicemi se zahradami , prohlídka městečka a zahrad Hidcote Manor Garden z počátku 20 stol. - myšlenka zahrady jako řady tématických prostor, STRATFORD UPON AVON – rodné město W. Shakespeare , krátká prohlídka historického centra a Bancroft Gardens s kanálem a hrází s 15.st., ubytování
4. den: srdce Anglie , výlet po Midlandských zahradách údolím mezi CHELTENHAMEM a WARWICKEM , procházky mezi zahradami , městečko BROADWAY s domky ze 17. stol., pečlivě udržované zahrádky, dále SUDELEY CASTLE, oblíbené sídlo Tudorů a Stuartů, žila zde i Kateřina Parrová, poslední manželka Jindřicha VIII., prohlídka Queen´s Garden - překrásná alžbětinská zahrada s uzlovými vzory, přejezd do HIGHGROVE, venkovské sídlo prince Charlese, ubytování
5. den: královský hrad WINDSOR , prohlídka největší a současně nejstarší obývané královské rezidence na světě, klenot zámku kaple sv. Jiří a reprezentační síně, Windsor Great Park, WISLEY, jedna ze čtyř zahrad RHS (Královská zahradnická společnost) - Garden Wisley, jedna z největších a nejkrásnějších anglických zahrad , ubytování u Londýna , LONDÝN , podvečerní prohlídka Londýna či zahrad , atmosféra města na Temži nebo individuální volno
6. den: Burlingtonovo venkovské sídlo CHISWICK HOUSE - palladiovský sloh, krásné zahrady , LONDÝN , nejznámější pamětihodnosti města s průvodcem, celodenní prohlídka s možností využití muzeí a galerií, popř. ind. návštěva londýnských zahrad a parků anebo individuální program, večerní Londýn a možnost večeře ve čtvrti Soho , večer odjezd do ČR, noční přejezd
7. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách
Cena od 7.990,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, přejezd kanálu La Manche (oboustranně Eurotunel nebo trajekt), 4x ubytování v hotelu, 4x snídaně, průvodce, povinné pojištění CK proti úpadku. Též možná letecká varianta .

Na přání vypravíme další zájezdy do Velké Británie přesně na přání - zaměřené na poznávání památek, turistiku, do muzeí a galerií, po nejkrásnějších sídlech a zahradách ...  

| Zpět |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,