Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Zajímavé informace > Sensa - slavnost moře

Informace - Sensa - slavnost moře

Klikněte na obrázek pro zvětšení/zmenšení
Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře
Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, na slavnostní lodi připlouval dóže Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře je spojena se svátkem Kristova nanebevstoupení Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, prastará slavnost byla obnovena 1965 Itálie - Benátky - plákát na Sensu, slavnost moře 2014 Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, vše se už chystá Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, k poctě vesla vztyč Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, zpívá sbor gondoliérů Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, dóžecí gondola Itálie - Benátky - Sensa, slavnost moře, tradice i přítomnost

Sensa - slavnost moře

Jarní slavnost moře je už po staletí neodmyslitelně spjatá s Benátkami a po staletí patřívala k vrcholům společenského a politického života města na laguně. Snad nejlépe vystihuje slávu a moc někdejší benátské republiky.

Počátek tohoto svátku spadá do 12. století. Roku 1177 se ve městě setkali dosavadní protivníci papež Alexandr III. a císař Fridrich Barbarossa, dva nejmocnější muži křesťanského světa, a podepsali mírovou smlouvu. Benátský dóže Sebastiano Ziani sehrál úlohu prostředníka mezi nimi, což posílilo sebevědomí republiky Serenissima, která se v této době již mohla pokládat za hlavní námořní velmoc na jaderském pobřeží.

Slavnost se pojí s oslavami dne Kristova nanebevstoupení (svátek závislý na velikonočním cyklu), jemuž se v Benátsku říká Sensa . Ten den se benátský dóže plavil na reprezentativní lodi Bucintoro, která o slavnostech symbolizovala republiku Serenissima, k chrámu San Pietro di Castello. Tam ho očekával biskup na lodi s pozlacenými boky, aby mu udělil požehnání. Následoval rituál, který představoval vrchol slavnosti a symbolizoval úlohu Benátek coby námořní velmoci: dóže se symbolicky zasnuboval s mořem – plavil se k ústí benátské laguny do otevřeného moře a házel do vody zlatý prsten.

V roce 1965 byl tento svátek obnoven. V současnosti je sice již jen připomínkou skvělé minulosti, přesto se znovu slaví se vší nádherou. Reprezentanti města se nalodí u svatého Marka na Bucintoro a stejně jako kdysi dóže se plaví v čele flotily gondol a jiných lodí ven z města k přístavu sv. Mikuláše, kde vhodí do moře zlatý prsten. Následuje slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše. Po jejich návratu se pořádá závod veslařů, především v Lidu.. Slavnost je provázená také velkými trhy ve městě. Zároveň jsou při této příležitosti udělovány ceny lidem i organizacím, kteří významně přispěli městu svou činností v oblasti kultury, řemesla a obchodu.

Na slavnosti se nyní podílejí v rámci projektu Gemelaggio Adriatico i města, které mají díky společné historii zvlášť blízký vztah k Benátkám. Některé z nich dodá Benátkám prsten, který figuruje v rituálu – byl přivezen např. až z města Larnaka na Kypru , někdejším benátském panství.

Zájezd na slavnosti moře v Benátkách naleznete zde

| Zpět |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,