Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Zajímavé informace > Maďarské slavnosti

Informace - Maďarské slavnosti

Klikněte na obrázek pro zvětšení/zmenšení
Maďarsko - Hajdúszobosló - Hortobagy - Kochova pětka
Maďarsko - Hajdúszobosló - Hortobagy - Kochova pětka Maďarsko - Moháč, slavnosti Busó Maďarsko - Hollókö - saknzen kde uvidíte místní kroje a lidové zvyky, UNESCO od 1987 Maďarsko, Bekéscsaba, slavnost klobás Maďarsko, NP Hortobagy, rohatý skot Maďarsko - Debrecen - slavnost květin Maďarsko -  Moháč, slavnosti Busójárás Maďarsko - velikonoce v Hollókö - lidové kroje palócké menšiny Maďarsko - skanzen Szentendre, větrný mlýn Maďarsko -  Moháč, slavnosti Busójárás Maďarsko - Hajdúszobosló - Hortobagy - jezdecké umění hajduků Maďarsko - Békéscaba, slavnost klobás Maďarsko - skanzen Szentendre, o velikonocích se tu objeví i kroje jednotlivých oblastí Maďarska Maďarsko - Debrecen - slavnost květin Maďarsko - Moháč - slavnosti Busójárás, chorvatská lidová kapela Maďarsko - Hollókö, maďarské kraslice Maďarsko - Moháč, slavnosti Busó, průvod stále pokračuje Maďarsko, Bekéscsaba, slavnost klobás Maďarsko - Hollókö - folklórní vystoupení jsou součástí oslavy svátků Jara Maďarsko - skanzen Szentendre - výrobky ze šustí

Maďarské slavnosti

Všechny evropské národy mají přirozenou tendenci se družit, shlukovat a slavit. Je to v nás z dob dávno zasutých časem, kdy se u vysoko planoucích ohňů sjednocoval duch tlupy, rodu či kmene, kde všechny spojoval společný citový prožitek, a upevňovalo se vědomí sounáležitosti. Maďaři mají oproti svým středoevropským sousedům mnohem větší tendenci slavit, sdružovat se a potvrzovat si svou vlastní identitu. Pro Maďary to platí dvojnásob.
Po celé zemi a po celý rok můžeme narazit na mnohé slavnosti a některé byly jedny z prvních zařazovány do Seznamu UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva. Od těch jezdeckých, jejichž původ a trvání se počítá v jádře už od dob, kdy předci přiklusali na konících z východních stepí, přes slavnosti spojené s vínem od Šoproně přes Villany, Badacsony po Tokaj až k Transylvánii, neboť nic tak nepodpoří chuť slavit, radovat se a jásat jako dobrá réva a víno z ní stvořené člověkem.
Nejoblíbenější jsou slavnosti spjaté s jídlem, jako je největší evropská Slavnost klobás v Békéscsábě, gulášové slavnosti i slavnost rybí polévky hálászlé v Baji, slavnost papriky v centru papriky Kalocsa či slavnost sulcu v Szégedu, slavnosti pálinky, meruněk, tarhonyi, melounů, dýní, šafránu, chřestu… Můžete zažít četné slavnosti hudební a lidové doslova po celé zemi. Nadchnou vás slavnosti spojené s křesťanskými svátky, jako je oslava Velikonoc na Palóckém festivalu v Hollókö nebo Velikonoce ve skanzenu v Szentendre, i slavnosti spojené s patronem země sv. Štěpánem. Najdeme i slavnosti do morku kostí pohanské, silně spjaté s kultem plodnosti a oslavou konce zimy, a tu představuje slavnost Busójárás v Moháči, kde se spojuje duch a lidé – Maďaři i sousední Slovinci a Chorvati ve společné oslavě nového života a nových počátků.

Jezdecké slavnosti v NP Hortobágy
Národní park Hortobágy – nekonečná rovina, že i nízké stodoly s rákosovými střechami musí mít mohutné hromosvody. Vždyť jsou tady v pusztě společně s vahadlovými studněmi široko daleko nejvyšším bodem. Tak tedy rovina, vysoké bleďounce modré nebe, travnatá pláň v létě rozpálena do žhava a dusot koňských kopyt, barevné slavnostní kroje a temně modré plisované nohavice a rukávce jezdeckých csikosů, všude proutěné a kožené zboží, švihání několika metrových bičů a vůně guláše a palačinek. Ano, jste tu správně na největších jezdeckých slavnostech Evropy v NP Hortobágy . Slavnost udržuje asi 200 rodin csikosů, ze kterých se rekrutují zdejší pastevci a ochránci největšího národního parku Hortobagy a kteří dodnes vyznávají starý způsob života a chovají bílý rohatý dobytek, divoké koně, rohaté ovce račky a kudrnatá divoká prasata mangalica. Sejdou se, poklábosí, projdou bohatý řemeslný trh a csikosi předvedou své úctyhodné jezdecké umění, vysokou španělskou školu a absolutní poslušnost koní svým blízkým i turistům z blízkých termálních lázní v Hajdúszoboszló . Hlavním číslem festivalu je tzv. Kochova pětka, a to umí opravdu jen ti nejlepší. Jezdec při divokém trysku stojí na hřbetech dvou koní (každou nohou na jiném) a dlouhými otěžemi řídí koňskou pětku. A historie? Rakouský malíř koní Ludwig Koch v roce 1923 namaloval v tehdejším romantickém duchu obraz, kde právě takového jezdce zobrazil a csikosi to prostě dokázali. Ten divoký trysk, vlající hřívy koní, vysoké nebe a rovná čára obzoru se našinci vryjí do paměti a vybaví se mu, kdykoliv si na jezdecké slavnosti vzpomene.

Masopustní festival Busójárás v Mohácsi
Na druhém konci Maďarska , až u hranice se Slovinskem a Chorvatskem v Moháči, můžeme navštívit v únoru v době masopustu jinou slavnost – Busójárás . Má dávné a hluboké pohanské kořeny spojené se slavnostmi vítání jara a vyhánění zimy a rituálu přičarování plodnosti, a to vše zpestřené tradicí vyhnání Turků z města po bitvě u Moháče. Busójárás trvá týden a jeho originalita si vysloužila v roce 2001 zápis na seznam UNESCO jako nehmotné dědictví. Pro turisty stále větší soupeř karnevalu v Benátkách , u Maďarů posiluje vlastenecké cítění. Již ráno se všichni staví u památníku osudové bitvy u Moháče a vše se už radostně hrne k náměstí Kóló tér. Stovky „busó“ v huňatých kožichách, s opentlenými rohy, rachotícími zvonci se mísí s nádhernými kroji s desítkami vyšívaných suknic a stovkami pozlátek, smích a zpěv, pisklavé výkřiky děvčat, které utíkají láskychtivým busó a vykupují se pentličkami. Místní skupiny busó a mladí jankele a ženy v krojích vítají lodě na Dunaji , přijíždí chorvatští sokac a slovinští kurent z Ptuje z druhé strany Dunaje . Po výstřelu ze starodávného děla vychází průvod za zvuků lidových písní a začíná masopustní festival. Všude je hodně lidí, hodně zvonců, řehtaček, vůně dobrot lidové trhy a také hodně legrace. Hlavní událostí je veselý pohřební průvod busó. Mladíci zahalení v huňatých ovčích kožiších s velkými dřevěnými maskami ozdobenými rohy s kravskými zvonci a řehtačkami, vezou v barvitém průvodu rakev se „zimou“ nebo „smrtí“, kterou na závěr vyvezou na lodi na Dunaj a hořící odplouvá. Busó doprovázejí závojem zahalené dívky v krojích, jiní naopak využívají příležitosti, obklopí osamocenou dívku a za vyzývavých pohybů od ní požadují pentli. Tu si pak jako trofej zavěsí mezi rohy. Na rozdíl od vzdáleně podobných rakouských průvodů zlých krampusů nebudí zdejší busó hrůzu. Většina z nich má totiž masku ozdobenou širokým úsměvem, vždyť přece končí zima a to je důvod k radosti. Na závěr slavnosti se všichni busó, krojované kapely i desítky tisíc přihlížejících shromáždí na hlavním náměstí a vítězní busó zapálí téměř deset metrů vysokou obří hranici. V plamenech shoří i odcházející zima, nemoc a smrt. Všichni se radují, zpívají a tančí kolem ohně tanec „kolo“ v tónu jihoslovanské hudby. Tančí a jásá celé náměstí dlouho do noci.

Velikonoce ve vesnici UNESCO Hollókö
Vesnice Hollókö je ukrytá mezi kopci příjemně zvlněné pahorkatiny Cserhát na severu Maďarska . Hollókö jako nejkrásnější vesnice Maďarska se objevila na Seznamu světového dědictví UNESCO už v roce 1987 jako první z celého Maďarska a patří k architektonickým skvostům etnické skupiny Palóc, zřejmě kumánského původu od Kaspického moře. Název vesnice i hradu z 12. stol. se skládá ze slov "holló" (havran) a "kö" (kámen) ,tj.Havraní skála a bronzová socha havrana Vás vítá hned na rozcestí. Na jižních svazích už dnes nepěstují víno, ale řemesla se pěstují dál. Vesnice pod hradem je živoucím skanzenem , jejích na 400 stálých obyvatel si dodnes uchovává svůj zvláštní dialekt, charakteristickou kuchyni, lidové kroje a také řadu dávných zvyků a tradic, ke kterým bezesporu patří i každoroční oslava Velikonoc . Barevný rej bohatě vyšívaných krojů s pětatřiceti spodničkami a bohatými čepci. Všude spousta stánků s řemeslnými výrobky, keramikou a hlavně všelikými dobrotami. Každoročně se v obci pořádá několik folklorních akcí, ale rozkvetlé Velikonoce jsou nejkrásnější. Veškeré lidové maďarské slavnosti, zvláště vinobraní, dožínky jsou vždy spojené s kulturními vystoupeními, krojovanými průvody, tančí se čardáš i koló, popíjí dobré víno a jsou k mání typické maďarské speciality. Četné květinové slavnosti i nejznámější květinové korzo v Debrecenu na oslavu svátku sv. Štěpána jsou spojeny s výstavami a veletrhy. Takové slavnosti jsou záležitostí místních lidí, i když nutno přiznat spíše těch dříve narozených, obchodníků a nakupujících, ale stále častěji přitahují i turisty a návštěvníky oblíbených termálních lázní po celém Maďarsku .
Až budete mít cestu do Maďarska do termálních lázní, využijte termínu lidových slavností, nebudete zklamaní a možná pochopíte, proč jsou Maďaři na svůj národ a svou kulturu tak pyšní.

Máte zájem o zájezdy do Maďarska ? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na stránce www.madarsko.geops.cz.  

| Zpět |
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,