Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Itálie > Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním

A59-19 - Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním

Poznávací zájezd na jih Itálie do oblasti Basilicata, Calabrie, Puglia, antika, středověká města a hrady, katedrály, unikátní městečka UNESCO, turistika, místní gastronomie, poznávací dovolená u moře.
Využijte věrnostní slevy na zájezdy sezóny 2020. (Zobrazované ceny na webu jsou před slevou.)
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
091-086 06.09.19 16.09.19
15 990,-
Odjeto
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, 8x ubytování (4x hotel, 4x apartmánové vily – 2 2lůžkové pokoje), 8x snídaně, 4x večeře u vil, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, fakult. služby, pobytové taxy, příp. ochutnávky a stravu mimo "cena zahrnuje", místní průvodce a vstupné (doporučujeme min.85 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.

Příplatky

3990 CZK - 1lůž. pokoj
2200 CZK - neobsazené lůžko v apartmánové vile
500 CZK - fakult. večeři 3. den
600 CZK - fakult. večeři 9. den
650 CZK - fakultativní výlet 6.den (od 25 osob)
352 CZK - komplexní pojištění

úvodní popis

Jižní cíp Itálie , to jsou kraje Kalábrie a Apulie , odlehlé a skoro exotické. V průběhu staletí se tu vystřídala řada civilizací a v některých dobách patřívaly tyto kraje k nejbohatším a nejvýznamnějším regionům Středomoří, třebaže jsou v současnosti chudé a napůl zapomenuté - kromě pobřeží, které je velice oblíbeným cílem turistů jak v Apulii , tak v Kalábrii . Najdeme tu pozůstatky řeckých a římských měst ( Sybaris , Metapontion, Krotón, Tarent), byzantské a románské kostely, hrady a středověká města vystavěná Normanďany a Štaufy i velkolepou barokní architekturu. Ale také celá městečka vyhloubená ve skalách a vesnice z úžasných okrouhlých domků trullů. Průzračné moře si vysloužilo titul modré vlajky. Poznávací zájezd s koupáním - ubytováním vždy u moře - a v době, kdy je ještě teplé a průzračné moře a již nejsou úporná vedra. Četné ochutnávky specialit a vín jsou s výkladem

úvodní popis POD

Poznejte naše Italské puzzle .

lákadla

řecké a římské památky v Paestu, Sybaridě, Metapontu - Maratea, koupání v moři - Diamante - národní park Pollino - Crotone, muzeum archeologie - Rossano, byzantský kostel, vzácný rukopis - NP Silla - Tarent - městečko z bílých trullů Alberobello - skalní města Matera a Gravina di Puglia - Bari

Itálie - Apulie - Alberobello, ulička plná kamenných domků trulli
Itálie - Apulie - Alberobello, ulička plná kamenných domků trulli Itálie - Kalábrie - překrásné pobřeží u Capo Spulico Itálie - Paestum - Athénin chrám, 500 př.n.l, v dórsko-ińské slohu  Itálie - Kalábrie - Rossano - byzantský kostel San Marco z 10.stol. Itálie - Apulie - střechy kamenných domků, tzv.trulli Itálie - pobřeží Tyrhénského moře u Maratey Itálie -  Cerchiara di Calabria  - poklidné městečko v NP Polino Itálie - Metaponto - ruiny řeckého chrámu Tavole Palatine, zasvěcenému Héře, 570 př.n.l, dorský Itálie - Santa Maria delle Armi - klášter zal. 1192, přestavěn po 1517 Itálie - Apulie Itálie - Grotta delle Ninfe - termální lázně s léčivým bahnem využívali staří Řekové, v jeskyních sídlila nymfa Calypso Itálie - Trani - románská katedrála s arabskými motivy, 1143, věže 1230-39 Itálie - Kalábrie - NP Polino Itálie - Apulie - Bari - bazilika sv.Mikuláše, 1087-1197 Itálie - Kalábrie - Ďáblův most nad soutěskou u městečka Civita Itálie - Maratea - kouzelné městečko se 44 kostely či kaplemi Itálie - Cerchiara di Calabria - kostel San Pietro, 15.stol. Itálie - Kalábrie - pochoutky zdejší kuchyně, plody moře Itálie - Matera - vznikla před 9.000 lety a nepřetržitě obývána, část obydlí vytesána do skály Itálie - Corigliano - Santa Maria Maggiore, postavena v 10.stol, přestavěna 1329 a 1744
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd v 9 h z Prahy, další možná odjezdová místa dle dohody: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Brno a po trase do Rakouska , dle dohody příp. možnost svozu z Plzně za příplatek, přejezd do Itálie

2.den

2. den: cesta Itálií na jih, kraj Kampánie , areál řeckého města PAESTUM (UNESCO), ve starověku zvaného Poseidónia, významné antické památky, pozůstatky Héřina a Poseidónůva chrámu a chrám zvaný bazilika, mohutné sloupy, muzeum, po prohlídce antického areálu pěšky na ubytování, odpolední koupání a odpočinek na pláži, nebo alternativně celodenní koupání u moře

3.den

3. den: jihoitalské kraje Kalábrie a Basilicata, RIVELLO , horské městečko založené Řeky, barokní kostel sv. Mikuláše, byzantské kostelíky, klášter San Antonio, úchvatné vyhlídky, krásný záliv Golfo di Policastro a oblíbené letovisko MARATEA s plážemi, koupání v moři, anebo procházka po pobřeží kolem pobřežních jeskyní anebo podél skal do přístavu, Santa Maria di Cedro, návštěva zajímavého muzea cedrátů, zvláštního druhu citrusů (Museo Cedro),ochutnávka, dále přímořské městečko DIAMANTE, festival cedrátů a peperoncina, ubytování v hotelu a večerní koupání, individuálně možnost návštěvy centra Diamante a fakult. večeře

4.den

4. den: cesta horami kraje Calabria, den pro národní park Pollino , SCALEA, fotografická zastávka, výhled na ranní horské scenérie v národním parku , vyhlídka na horu Monte Pollino , horské městečko MORANO CALABRO s hradem a klášterem vystavěné na pyramidovém kopci, kapucínský klášter s vyhlídkovou terasou, cesta krásnou krajinou do albánského městečka CIVITA a lehká turistika - sestup k hluboké soutěsce Raganello s Ďáblovým mostem, variantně návštěva Albánského muzea, večer ubytování v oblasti Corigliano v apartmánových vilách blízko moře, koupání a pohoda na plážích

5.den

5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, kostel sv. Antonína Paduánského, hrad s krásnou vyhlídkou, starověká SYBARIS ( Sibari ), archeol. areál jedné z nejbohatších řeckých kolonií, známé pohodlným a marnotratným životem, archeologické muzeum, do hor přes městečko CERCHIARA DI CALABRIA pod masivem Pollino , klášter na hoře Monte Sellaro Santa Maria delle Armi z 11. století, poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, léčivé koupání v termálních lázních Grotte delle Ninfe se siřičitou vodou, večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem

6.den

6. den: celodenní pohoda na pláži a koupání nebo fakult. výlet dál na jih kalábrijského poloostrova: foto věže Torre Melissa, KROTÓN (Crotone), centrum vinařského kraje Marchesato, původně řecké město založená Achájci, proslavené pobytem filosofa Pythagora a jeho školy, pozoruhodné archeologické muzeum, ve městě je katedrála a pevnost, nejvýchodnější výběžek Kalábrie mys Capo Colonna s archeologickým areálem - s osamoceným mohutným sloupem, který pochází z chrámu bohyně Héry, dále pohledy na ostrov s výstavným aragonským hradem Le Castella a koupání v moři v zálivu Golfo di Squillace, přejezd známým,vinařským krajem Ciró (silná červená vína), večeře

7.den

7. den: byzantské městečko ROSSANO , v raném středověku významné centrum, dochovaný byzantský kostelík a barokní katedrála se vzácnou freskou Madonnou Acheropitou z 9. stol., v diecézním muzeu lze vidět další mimořádnou památku: byzantský Purpurový kodex ze 6.století, dále národní park Sila, lehká turistika lesem s prastarými kaštanovými stromy v přírodním parku Cozzo del Pesco, horský byzantský klášter Pathirion (exteriéry, klášterní kostel) zasazený do krásné přírody, návrat na večerní koupání, večeře

8.den

8. den: cesta do kraje Apulie , pohled na okouzlující mys Capo Spúlio s hradem Rocca Imperiale ze 13. století (císař Fridrich II. Štaufský), starověké METAPONTION , řecké město, které tvořilo významný a bohatý městský stát, kde žil Pythagoras, monumentální zříceniny dórského chrámu bohyně Héry s 15 dochovanými sloupy, podél Tarentského zálivu do města TARENT , původně významného města Velkého Řecka , muzeum s antickými nálezy, rybářský přístav, staré město na ostrově, jemuž vévodí mohutná aragonská pevnost a románská katedrála z 11. století, bývalá mešita, rybářský přístav a rybí speciality, možnost oběda v rybí restauraci, původ tance tarantella, cesta do nejexotičtější části Apulie - „údolí trullů“, cestou pohledy na bílé město LOCOROTONDO, podvečerní prohlídka městečka ALBEROBELLO (UNESCO) s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými šedými střechami – trully, asi 1.500 domků, kostel, obchůdky s vínem, likéry a suvenýry, ochutnávka s výkladem

9.den

9. den: tajemná místa krajů Apulie a Basillicata, cesta oblastí Valle d´ Itria, kde jsou městečka a vesnice s domky trully, MATERA (UNESCO), fascinující městečko vystavěné na okraji hluboké strže i pod zemí, s obydlími a skalními kostely vyhloubenými v několika vrstvách do skály (historické Sassi), místo popsané v knize Kristus se zastavil v Eboli a scenérie známé z různých filmů, např. Umučení Krista od Mela Gibsona, prohlídka skalních obydlí s místním průvodcem, dále jiné skalní městečko GRAVINA di PUGLIA v pohoří Murge normanská katedrála, jeskynní příbytky z doby bronzové využívané příležitostně v pozdějších dobách jako útočiště během nájezdů, kostel ve stěnách hluboké rokle, fakult. večeře

10.den

10. den: celodenní prohlídka BARI , hlavního města Apulie , ve středověku hlavní sídlo vládců jihoitalských provincií - byzantských i normanských, staré město s uličkami z bílého kamene, hrad normanského krále Rogera II. a štaufského císaře Fridricha II., věhlasný poutní chrám sv. Mikuláše z Bari a vznosná katedrála sv. Sabina v apulsko-románském stylu s biskupským stolcem a unikátním oltářním baldachýnem, guvernérský palác, slavné divadlo Petruzzelo a Picini, přístav, exotika tržnic, možnost oběda v rybí restauraci, odpolední koupání a odpočinek na pláži, anebo celý den ve městě, kde se lze toulat donekonečna, v podvečer odjezd do ČR

11.den

11. den: návrat do ČR večer

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehravačem DVD, záchodem a minibarem.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

4x v hotelu se snídaní - 1x hotel v blízkosti moře v Kampánii, 1x hotel v přímořském letovisku v Kalábrii na Cedrátové riviéře, 2x v hotelu v Apulii ve vnitrozemí u Alberobella a 4x apartmánové vily s polopenzí obsazené 4 osobami v Kalábrii u Corigliano Calabro s polopenzí.
Vily u Corigliano Calabro jsou umístěny 150 m od písčitých pláží. Jedná se o řadové patrové vily s terasou. Apartmán se 2 samostatnými pokoji je obsazen 4 osobami (2 dvojice). V přízemí se nachází společná obývací místnost s TV a s kuchyňským koutem, lednicí, společná koupelna, toaleta, 2 samostatné ložnice jsou v patře (1 s manželským lůžkem, 1 se samostatným lůžkem a palandou). Je potřeba mít s sebou vlastní ručníky (povlečení v ceně). K dispozici je bazén, hřiště na plážový volejbal, travnaté fotbalové hřiště, betonový tenisový kurt, stolní tenis, restaurace, minimarket. Do bazénu je nutná koupací čepice, dá se koupit na místě za 4 €. Na plážích jsou vhodné boty do vody (písek s drobnými kamínky). V případě zájmu o obsazení apartmánu pouze 2 nebo 3 osobami lze na základě poptávky v CK zaplatit příplatek 2.200 Kč/ za každé neobsazené místo v apartmánu.

UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2 € os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši několika € (dle počtu nocí) na úhradu.

Stravování

8x kontinentální snídaně a 4x italská večeře o dvou chodech u vilek (nápoje za příplatek). V apartmánech je možné si vařit. V případě dostatečného zájmu průvodce zajistí min. 1x ochutnávku kalábrijských specialit ve formě pikniku u místa ubytování u Corigliana Calabra (od 8,50 €). Bude vám umožněno nakoupit si v supermarketu. 2x je možné zajistit společnou večeři za příplatek 3. den programu: ryba mečoun - místní specialita, variantně maso nebo těstoviny, a 9.den v závěru zájezdu apulijské masové menu. Velmi doporučujeme.
Chléb 1,50 €, káva od 2 €, víno láhev od 3-5 €, minerální voda 1,5 l : 1,5€, pivo/limo od 2 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 4€/od 10€, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

Orientační ceny vstupného

Paestum: chrámy a muzeum 7 €
muzeum unikátních cedrátů s ochutnávkou 3 €
Morano Calabro 2 €
termální lázně Grotte delle Ninfe: 4,50 €
Corigliano Calabro: hrad s místním průvodcem 8,50 €
Sibari : Archeologické muzeum 3 € a archeologické naleziště 2 €
hrad Le Castela: 3 €
Crotone: archeologické muzeum 3 €
Rossano: muzeum 3,50 €
ochutnávka kalábrijského vína a gastronomie 8,50 €
Metaponto, chrám bohyně Héry: 3 €
Tarent: antické muzeum: 5 €
Alberobello: ochutnávka apulijského vína, likérů a gastronomie 6 €
Matera, místní průvodce 5 €, jeskynní dům a kostely 5 €
Gravina di Puglia: katedrála a jeskynní kostel s místním průvodcem 5 €
Bari: pevnost 4 €

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 120 €, z toho 85 € na vstupné, další kapesné dle vlastního uvážení. Uvedené ceny jsou orientační podle roku 2014, u některých objektů platí skupinové slevy (min. 20 osob). Slevu lze občas získat také na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře (i když ne tak často jak jsme zvyklí).

Poznámky

Vybavení: cesta má noční přejezd, doporučujeme pohodlné oblečení do autobusu a příruční hygienickou kabelu a vybavení na 1den programu. Na denní program doporučujeme pohodlnou obuv. Po celou dobu zájezdu se o klienty stará průvodce. Pokud program umožňuje různé varianty, průvodce vždy doporučí možnosti. Téměř každý den se pohybujete u moře, máte bohaté možnosti koupání.

Mapa k zájezdu


Zobrazit místo Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním na větší mapě

itinerář

Paestum - Rivello - Maratea - Diamante - národní park Pollino - Morano Calabro - Civita - Corigliano Calabro - Sybaris - Cerchiara di Calabria - Krotón - Rossano - NP Silla - Metapontion - Tarent - Alberobello - Matera - Gravina di Puglia - Bari


|Zpět|

|Zpět|

Podobné zájezdy

12denní zájezd, doprava autokarem | Itálie
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 9x ubytování (hotely a apartmánové vily), 9x snídani, 5x večeři (u vil), průvodce, pojištění CK

4.9.20 - 15.9.20
17 790,-
001-083


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,