Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Itálie > Řím, Orvieto, Perugia a koupání v Rimini

A38-20 - Řím, Orvieto, Perugia a koupání v Rimini


Využijte věrnostní slevy na zájezdy sezóny 2020. (Zobrazované ceny na webu jsou před slevou.)
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
001-056 13.07.20 19.07.20
9 990,-
Objednat
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, pobytovou taxu, ital. průvodce po Florencii, místní dopravu a vstupné (90€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje

Příplatky

2.500 Kč za 1lůžkový pokoj
600 Kč za vstupenku do Vatikánských muzeí
224 Kč za komplexní pojištění

úvodní popis

Zamilujete si kouzelná městečka v Umbrii , romantickou krajinu s vinicemi, nadchnou vás jedinečné středověké památky, ochutnáte toskánská i umbrijská vína a také spoustu čokolády, navštívíte ministát San Marino a ochutnáte likéry. Užijte si koupání na Adriatické riviéře.

lákadla

Urbino, pláže v Rimini, San Marino, radnice Pallazzo dei Priori v Perugii, nejslavnější vína z Umbrie, muzeum vína a olivového oleje, Orvieto a ochutnávky místního vína, Řím a Vatikán, Sixtinská kaple

Itálie - Marche - Urbino, klasicistní katedrála, 1789
Itálie - Marche - Urbino, klasicistní katedrála, 1789 San Marino - věž Guaita Itálie - Orvieto, dóm, Poslední soud - ďábel a jeho oběti. Itálie , Umbrie, Gubbio Itálie - Řím - Vatikán - Sixtinská kaple a nádhera Michelangelova Posledního soudu Itálie - Orvieto -  dóm, reliéfy 1320-30, L.Maitani, výjevy ze Starého a Nového zákona Itálie - Marche - Urbino, nádvoří Palazzo Ducale San Marino - věž Montale, 14.soletí Řím - Konstantinův oblouk, 3 průchody, vztyčen na pam. vítězství u Milviova mostu Itálie, Umbrie, Gubbio Itálie - Řím - Forum Romanum, chrám Antoniuse a Faustiny z roku 141 Itálie - Toskánsko - Orvieto uprostřed vinic a olivovníků Řím - Vatikánská muza, místnosti jsou bohatě zdobeny špičkovými umělci své doby San Marino - hrad Itálie - Řím - Fontana di Trevi, největší barokní fontána v Římě, 1732-62, N.Salvi, představuje boha moře Okeána Itálie - Orvieto, Palazzo del Popolo, zvonice 1315 Itálie - Řím - San Pietro in Vincoli, nedokončená hrobka Julia II se sochou Mojžíše od Michelangela Řím - Koloseum a Konstantinův oblouk Itálie - Řím - Fontana del Moro (Mouřenínova fontána) od Berniniho, kol 1650, na Piazza Navona
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd z Prahy v 19 h, (Benešov, Tábor, České Budějovice a po trase; svoz od 6 osob: Hradec Králové, Pardubice za 300 Kč; Brno za 400 Kč), trasa do Itálie

2.den

2. den: cesta krajem Veneto, URBINO, původně římské město s renesančním vévodským palácem z 18. století za papeže Klementa XI. (Uccello a Piero della Francesco, Raffael Santi), kostel San Giovanni Battista, přejezd k Jaderskému moři, RIMINI, ubytování, koupání a odpočinek na pláži

3.den

3. den: celodenní koupání na plážích Rimini nebo fakultativně busem s průvodcem do SAN MARINA (oficiálně „Nejvznešenější republika San Marino “) za zážitky, cesta lanovkou do historického centra na horu Monte Titano, procházka s výhledy na 3 pevnosti, výměna stráží na náměstí Piazza della Liberta před radnicí Plazzo Pubblico, ochutnávka likéru nebo limoncelo, kouzelné výhledy, návrat

4.den

4. den: GUBBIO, úchvatné středověké město na svazích hory Monte Ingino, křivolaké uličky s terakotovými střechami, výhledy na Apeniny, Dóm ze 13. stol., středověká Via dei Consoli, Fontana dei Matti (Fontána bláznů), centrum oblasti PERUGIA , věhlasná katedrála, okázalá radnice Palazzo dei Priori, fontána Fontana Maggiore ze 13.stol. (otec a syn Pisanové), největší kostel v Umbrii , středověké uličky, možnost návštěvy Umbrijské národní galerie s uměleckými poklady, bohatá nabídka kvalitních čokolád a dalších dobrot (možnost nákupu), dále TORGIANO, nejslavnější vína z Umbrie (červená, růžová, bílá), muzeum vína a olivového oleje s ochutnávkou v kombinaci se sýrem a sušenou klobásou, středověká brána, vyhlídky na vinice a barevné svahy, pozdní návrat

5.den

5. den: ORVIETO , město založené Etrusky na 300 m vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, lanovka, pevnost, katedrála s překrásně zdobeným průčelím a kaplí od Signorelliho (odborníci srovnávají s malbami Michelangela v Sixtinské kapli), studna sv. Patrika , návštěva podzemí se sklepy, kde se lisoval olivový olej a chovali se holubi, možnost ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů

6.den

6. den: pamětihodnosti ŘÍMA a Vatikánu : Andělský hrad, chrám sv. Petra s Berniniho baldachýnem a Michelangelovou Pietou, fakultativně sbírky Vatikánských muzeí, Sixtinská kaple , etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a architektury, bazilika Santa Maria Maggiore, starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (exteriéry), kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, San Giovanni in Laterano, nádherné renesanční paláce a parky, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona se slavnými fontánami, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, zahrady Borghese, nákupní ulice, krásy Piazza di Popolo a chrámů v okolí, atmosféra města, odjezd večer, noční přejezd

7.den

7. den: návrat do ČR odpoledne CK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počasí a počtu přihlášených osob na muzea.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem s DVD, WC
Řím je úplně uzavřen a pro turistické autobusy jsou zde zřízena odstavná parkoviště a zabezpečena pravidelná doprava místní MHD. Jízdné metrem se pohybuje okolo 1,50 € (1 cesta = 1,50 €).

Ubytování

Ubytování je zajištěno: 4x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

4x snídaně. Další stravování na doporučení nebo v rámci programu.

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN:
Chléb 1,50 €, káva od 1,50 €, víno od 3-5 €, minerální voda 1,5 l: 1€, pivo/limo od 2/1 €, pizza čtvrtka/celá v rest. 4€/od 10€, saláty velké nebo těstoviny od 8 €, zmrzlina od 2 €, hlavní jídlo od 15 €, menu o dvou chodech od 20 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

PERUGIA : obrazárna 8 €, jízdné na metro 3 €
TORGIANO: museum vína a museum olivového oleje 6 €, ochutnávka vín, oliv. oleje se sýrem a klobásou 12 €
ORVIETO : jízdenka lanovkou 2 x 1 €, Pozzo San Patrizio - 4,50 €, hist. podzemí s vyhlídkami – 7 €, slavná malovaná kaple v katedrále 3 €, archeologické museum 3 €, ochutnávka orvietských vín 12 €, Diecézní museum 5 €

Kapesné

doporučujeme min. celkové kapesné 90 €, z toho min. 70 € na vstupné. Připravte si papírové bankovky spíše nižší hodnoty do 50€, případně kovové drobné na drobné nákupy (pohledy, kávu) a pro případ potřeby navštívit veřejnou placenou toaletu.

Zajímavosti

Ostia Antica , přístav Římanů
Protože Řím leží ve vnitrozemí, jako hlavní přístav sloužila Římanům po staletí Ostia u ústí Tibery. Po 600 let zde bylo kvetoucí městečko, s úpadkem římské říše však poklesl i význam Ostie. Zkázu uspíšila epidemie malárie v 5. století a přístav se také začal zanášet. Město nakonec zůstalo opuštěné a bylo postupně překryté říčními náplavami. Následkem toho se i Ostia posunula do vnitrozemí, nyní je vzdálena 5 km od moře.
Díky vrstvě bahna zůstalo starověké město dobře zachováno. V archeologickém areálu, nazývaném nyní Ostia Antica , se nachází fórum, hlavní chrám Kapitol , divadlo, které po zrestaurování slouží jako letní scéna, hlavní třída Decumanus Maximus, lázně a různé obchody.

Vatikánská muzea
Vatikánská muzea patří k vůbec nejvýznamnějším muzejním sbírkám na světě. Jsou umístěna ve velkém komplexu budov, který tvoří bývalé paláce renesančních papežů. Je tu především nepřeberné množství starověkých nálezů. Egyptská sbírka sestává z artefaktů, které získali římští císaři, i z mnoha předmětů dovezených v 19. a 20. století – sochy, sarkofágy, mumie, Kniha mrtvých. Etruské muzeum v sobě zahrnuje veliké množství etruských i jiných předřímských nálezů, například pohřební vůz, bronzový trůn a zlatý poklad z hrobky v Cerveteri. Muzeum Pio Clementino je rozsáhlou sbírkou řeckého a římského umění, ačkoliv některé řecké sochy jsou pouze římskými kopiemi (např. Apollón Belvederský). Nacházejí se tu také skvělé římské mozaiky z Caracallových lázní a jedna z Otricolliho lázní v Umbrii . Muzeum křesťanských nápisů představuje významnou sbírku raně křesťanského a středověkého umění, především sochy, reliéfy a texty z prvních kostelů a katakomb (např. socha Krista – Dobrého pastýře). Další exponáty jsou uloženy v lapidáriu, které však není veřejnosti přístupné.
Obrazárna (Pinacoteca) představuje menší, ale přesto významnou sbírku obrazů od pozdně středověkých, jako např. Giottův Stefaneschiho triptych, přes renesanční, jako např. Belliniho Pieta, Leonardův nedokončený Svatý Jeroným, díla Rafaela, Caravaggia či Tiziana, až po 19. století. Do Galerie tapisérií náleží sbírka krásných vlámských gobelínů, tkaných podle Rubensových návrhů, Galerie map je ozdobena freskami z 16. století s výjevy z různých míst ovládaných Římem . Vatikánská knihovna představuje velmi důležitou sbírku středověkých písemností, ale také relikviářů, textilií, ikon a emailů. K muzeu náleží také sbírka moderního sakrálního umění.
V palácích se nacházejí krásně zdobené místnosti, především čtyři Rafaelovy komnaty, původně soukromé komnaty papeže Julia II. z let 1508-1525: Konstantinova síň, Heliodorova síň, Síň podpisu a Síň požáru Borga. Každá obsahuje čtyři malby – některé ovšem vytvořili teprve Rafaelovi žáci. Nachází se tu například známá Athénská škola nebo Setkání Attily s papežem Lvem Velikým. Další krásné malby se nacházejí v Rafaelově lodžii, ta ale nebývá běžně přístupná. Komnaty Borgiů, které obýval Juliův předchůdce Rodrigo Borgia, papež Alexandr VI., vyzdobili v letech 1492-5 freskami Pinturichio a jeho žáci.
Vrchol prohlídky Vatikánských muzeí představuje návštěva Sixtinské kaple . Palácová kaple vznikla už v letech 1477-83 za pontifikátu papeže Sixta a byla postupně v průběhu dalších desetiletí zdobena různými umělci – boční stěny pokrývají malby Perugina, Rosseliho, Boticelliho, Signorelliho a Ghirlandaia, v letech 1508-1512 vytvořil Michelangelo rozsáhlou stropní fresku s výjevy ze Starého zákona, doplněnou postavami proroků, Sibyl, biblických postav kristových předků a nahých jinochů, a konečně z let 1534-41 pochází ohromující freska Michelangelova Posledního soudu na čelní stěně

Mapa k zájezdu

itinerář

Urbino - Rimini - Gubbio - Perugia - Torgiano - Orvieto - Řím


|Zpět|

Vatikán – informace o zemi

Přehled obecných informací o zemi Vatikán (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

Itálie, památky UNESCO

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

Gastronomie Itálie

Italská gastronomie je oblíbená po celém světě a většina lidí si představí pizzu, těstoviny někdo možná ještě tiramisu. Ale Itálie díky své velikosti, poloze v Evropě a s tím souvisejícím klimatem a vlivem okolních států má spoustu regionálních odlišností. Kuchyně Sicílie a Benátska nebo Toskánska , Kalábrie a Lazia se velmi liší nejen používaným koření, ale i druhy zeleniny a masa, nemluvě o tvarech a způsobu úprav těstovin a dezerty jsou úplně jiné. Poznávací zájezdy do Itálie jsou dobrá příležitost k tomu, abyste mohli poznat gastronomii Itálie i jednotlivých krajů.

|Zpět|

Podobné zájezdy

6denní zájezd, doprava autokarem | Itálie
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 3x hotel, 3x snídaně, průvodce, pojištění CK

28.4.20 - 3.5.20 8 990,- 001-073 ppt
28.4.20 - 3.5.20 10 790,- 001-073 ppt


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,