Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Itálie > Řím, Vatikán, po stopách Etrusků v době adventu 2020

A30x-20 - Řím, Vatikán, po stopách Etrusků v době adventu 2020


Využijte věrnostní slevy na zájezdy sezóny 2020. (Zobrazované ceny na webu jsou před slevou.)
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
001-043 03.12.20 06.12.20
13 590,-
Objednat
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

letenku Praha – Řím – Praha v ekonomické třídě vč. letištních tax, 1x kabinové zavazadlo, transfer z/na hotel, 4x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, místní dopravu a vstupné (80€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje

Příplatky

2.500 Kč za 1lůžkový pokoj
1.390 Kč za odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg
600 Kč za zálohu na Vatikánská muzea s rezervací
450 Kč za zálohu na vstup do muzea Villa Borghese s rezervací/ do 18 let 70 Kč/ 18-25 let 150 Kč
500 Kč za zálohu za sdružené vstupné: Koloseum a Forum Romanum/ do 18 let 70 Kč/ 18-25 let 150 Kč
160 Kč za komplexní pojištění K5

úvodní popis

Letecký eurovíkend Řím a Vatikán , jeho památky od antiky po baroko, po staletí cíl poutníků z celé Evropy, město na seznamu UNESCO. Ve starověku byl Řím považován za pupek světa a Caput Mundi, dnes patří mezi nejúžasnější města Evropy. Ve skupince max. 20 osob.

lákadla

Řím, Koloseum, Forum Romanum, Vatikán, Sixtinská kaple, v květnu Orvieto, v září Ostia Antica

Itálie - Řím - Herkulův chrám, hlavice 19 (původně 20) kanelovaných korintských sloupů
Itálie - Řím - Herkulův chrám, hlavice 19 (původně 20) kanelovaných korintských sloupů Itálie - Řím - Fontana del Moro (Mouřenínova fontána) od Berniniho, kol 1650, na Piazza Navona Itálie - Řím - San Pietro in Vincoli, nedokončená hrobka Julia II se sochou Mojžíše od Michelangela Itálie - Řím - Vatikánské zahrady Itálie - Řím - Nervovo fórum, dva nádherné korintské sloupy v jeho JV zdi Itálie - Řím - Fontana di Trevi, největší barokní fontána v Římě, 1732-62, N.Salvi, představuje boha moře Okeána Řím - Andělský hrad Vatikán - Řím - Svatopetrské náměstí, podoba od Alexandra II. (1655-67), kapacita 400.000 lidí Itálie - Řím a okolí - Marcellovo divadlo, postavil 17-13 př.n.l Augustus Itálie - Řím a okolí - Santa Maria in Cosmedin, postaven v 6.stol na základech ant.chrámu Itálie - Řím - Fontána di Trevi, 1732-62 podle návrhu N.Salvi, pozdně barokní až klasicistní Itálie - Orvieto, Palazzo del Popolo, zvonice 1315 Itálie - Řím a okolí - Herkulův chrám, jedna z nejstarších římských mramorových staveb Itálie - Řím a okolí - San Pietro in Vincoli, nedokončená hrobka Julia II se sochou Mojžíše Itálie - Řím a okolí - Palazzo della Civita del Lavoro, výstavba z doby Musoliniho Itálie - Řím - bazilika sv.Petra, 1506-90, arch. Bramante, Rafael, Michelangelo, nejvyšší kupole na světě Itálie - Řím - Forum Romanum, chrám Antoniuse a Faustiny z roku 141 Itálie - Řím - Vatikánská muzea, Rafaelovy pokoje, Athénská škola filosofů, 1508-11 Itálie - Toskánsko - Orvieto uprostřed vinic a olivovníků Řím - Vatikán - Sixtinská kaple, zleva dole Předání klíčů sv.Petrovi - Perugino a Poslední večeře - Rosselli Itálie - Řím - i předvánoční Trastevere je plné nočního života Řím - Vatikánská muza, místnosti jsou bohatě zdobeny špičkovými umělci své doby Řím - Konstantinův oblouk, 3 průchody, vztyčen na pam. vítězství u Milviova mostu Itálie - Řím - San Giovanni dei Fiorentini Itálie - okolí Říma - Ostia Antica, lávové mlýnské kameny Itálie - okolí Říma - Ostia Antica - středověký hrad Itálie - okolí Říma - Ostia Antica - veřejné záchodky Itálie - Řím - jezdecká socha Marka Aurelia, jediná zachovaná nepoškozená bronzová socha z antického Říma Itálie - Řím - Sixtinská kaple, Poslední večeře Páně, Rosselli Itálie - Řím - Vatikán, Cortile della Pigna a Sfera con sfera Itálie - Řím - bazilika sv.Petra, vrcholná renesance, 1506-1626, stojí nad údajným hrobem sv.Petra Itálie -Orvieto, dóm, 1290-1590, románsko-gotický Itálie - Řím - I Giardini boni, zahrady na SZ okraji Palatina Itálie - Řím - Koloseum, název asi od obrovské sochy cís. Nera která zde stála Itálie - Řím - památník Viktora Emanuela II, nazývaný místními psací stroj Itálie - Řím - Forum Romanum, vlevo sloup císaře Fóky, poslední stavba na fóru Itálie - Řím - Forum Romanum, Curia Julia, uvnitř byly lavice pro 300 senátorů Itálie - Orvieto, dóm, Poslední soud - ďábel a jeho oběti.
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odlet z Prahy do ŘÍMA , ubytování, dle času příletu možnost procházky Římem s průvodcem

2.den

2. den: ŘÍM , antický Kapitol a starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem), Marcellovo divadlo, židovská čtvrť, náměstí Piazza Bocca della Verita s antickými chrámy a kostelem Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, San Giovanni in Laterano, nádherné renesanční paláce, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona se slavnými fontánami, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, zahrady Borghese, fakult. Villa Borghese s věhlasnou galerií Pinakotéka (od Botticelliho , Raffaela, Rubense , Tiziana, Caravaggia - rezervace nutná předem), variantně možnost návštěvy dalších muzeí (špaget, módy…), krásy Piazza di Popolo a chrámů v okolí

3.den

3. den: ŘÍM a VATIKÁN (UNESCO): chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Svatopetrské náměstí od Berniniho, Andělský hrad na břehu řeky Tibery, fakultativně návštěva Vatikánských muzeí, klenoty malířství, sochařství a architektury a Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami (nutná rezervace min 1 měsíc předem), atmosféra uliček čtvrti Trastevere nebo čtvrti Borghetto, bazilika Santa Maria Maggiore

4.den

4. den: dopoledne volno v ŘÍMĚ či dle ubytování moderní čtvrť EUR (Mussoliniho projekt, architekt Piacentino), možnost návštěvy muzeí, galerií (Etruské muzeum, Muzeum současného umění, relaxace v zahradách či posezení u pravé italské kávy v květnu fakultativně výlet vlakem do starobylého města ORVIETO , město založené Etrusky na vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, lanovka do centra , dóm Corpus Domini s nádherným průčelím s rozetami a portály patří k nejhezčím stavbám italské gotiky, unikátní studna sv. Patrika (53m hluboká) se dvěma schodišti, park, možnost návštěvy Etruského muzea, pro zájemce ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů v září fakult. výlet vlakem do OSTIA ANTICA, bývalý římský přístav na Tyrhénském moři (založeno r.620 př. n. l.), archeologický areál, obraz o životě v antickém Římě , Dianin chrám, divadlo, fórum, lázně; variantně možnost koupání v přímořském letovisku OSTIA, odpoledne odjezd vlakem zpět do ŘÍMA , večerní atmosféra města

5.den

5. den: volno v ŘÍMĚ , nákupy a rozloučení s městem, dle letového řádu odlet do Prahy

Doprava

letecká doprava v ceně zájezdu. Letenka Praha – Řím – Praha v ekonomické třídě vč. letištních tax s 1 kabinovým zavazadlem. V ceně zájezdu je transfer z a na hotel.

Ubytování

4x hotel 3*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

V ceně zájezdu je zahrnuta snídaně.
Orientační ceny potravin v € : káva 1,50 - 2,50 €, chléb 1,30 €, minerálka 1,5 €, dobré víno od 3 - 4 €, pizza od 8 €, těstoviny v restauraci od 7 - 8 €, zmrzlina od 1 €, pivo 1,20 €, salát velký 2 €, večeře od 18 €, v bufetu od 12 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

Řím - Kopule sv. Petra - 8/10 € (s výtahem)
Řím - Andělský hrad - 15 € dospělý, 5 € student
Řím - Metro - 1,50/1 € jízda

Vstupné do Vatikánských muzeí a sdružené vstupné do Kolosea , Fora Romana a Palatinu již máte zakoupené předem v naší CK, pokud je máte uvedené na smlouvě. (Tyto vstupy se hradí nejpozději měsíc před odjezdem).
Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat.

Pobytová taxa: není zahrnuta v ceně zájezdu - 4 EUR/osobu/den

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme cca 80 €, studenti mají výrazné slevy. Itálie oficiálně
k 1. 7. 2014 zrušila seniorské slevy.

Mapa k zájezdu

itinerář

Řím - Vatikán - Orvieto - Ostia Antica - Ostia


|Zpět|

Itálie, památky UNESCO

Přehled všech lokalit v Itálii zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

Gastronomie Itálie

Italská gastronomie je oblíbená po celém světě a většina lidí si představí pizzu, těstoviny někdo možná ještě tiramisu. Ale Itálie díky své velikosti, poloze v Evropě a s tím souvisejícím klimatem a vlivem okolních států má spoustu regionálních odlišností. Kuchyně Sicílie a Benátska nebo Toskánska , Kalábrie a Lazia se velmi liší nejen používaným koření, ale i druhy zeleniny a masa, nemluvě o tvarech a způsobu úprav těstovin a dezerty jsou úplně jiné. Poznávací zájezdy do Itálie jsou dobrá příležitost k tomu, abyste mohli poznat gastronomii Itálie i jednotlivých krajů.

|Zpět|


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,