Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2019, 2020 > Itálie > Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky

A63-19 - Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky

Sicílie. letecký poznávací zájezd, Liparské i Egadské ostrovy, Taormina, Palermo, Monreale, Agrigento, Etna, Syrakusy, památky UNESCO.
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
091-100 15.09.19 22.09.19
25 990,-
Odjeto
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

letenku Praha–Catanie-Praha, letištní taxy, dopravu místním autobusem, 7x hotel, 7x polopenze, průvodce

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, výlet na Lipary a Etnu a dále výlet na Egadské ostrovy, místní pobytové taxy, ochutnávky a veškeré vstupné (100 € - mimo výletu na Etnu 37-63 €)

Příplatky

4.300 CZK - 1lůž. pokoj
650 CZK - fakult. výlet do oblasti města NOTO a SYRAKUSY
1700 CZK - fakult. výlet na Liparské ostrovy (od 12 osob)
400 CZK - komplexní pojištění K5S

úvodní popis

Sicílie , svět mezi Afrikou a Evropou, je křižovatkou kultur, antických i normanských památek, směsicí slohů, jazyků, zvyků. Poznáte památky UNESCO, přírodní krásy ostrovů Egadských, Liparských i solný ostrůvek Mozia , majestátnost činné sopky Etna , pokloníte se antickým chrámům i barokním skvostům, poznáte příběhy pověstné mafie. Ochutnáte jedinečnou sicilskou kuchyni, speciality, jako je arancino, nápoj granita a výtečná vína. A skoro každý den je možné koupání v moři nebo v bazénu.

úvodní popis POD

Poznejte naše Italské puzzle .

lákadla

Liparské ostrovy, ostrovy Lipari a Vulcano, sopečný kráter pokrytý sírou a zátoka horkých pramenů - Palermo a klášter Monreale, skvostné románské a barokní památky - Egadské ostrovy (Favignana nebo Mozia) - Agrigento (Údolí chrámů) - římskáVilla Romana - sopka Etna - řecké Syrakusy - řada památek UNESCO

Itálie, Sicílie, Segesta
Itálie, Sicílie, Segesta Itálie - Sicílie - Taormina, řecké divadlo z 3.stol. př.n.l, přestavěné Římany Itálie - Sicílie - Syrakusy, Santuario della Madonnina Itálie - Sicílie - Monreale, krajkoví sloupů gotického kláštera, kolem 1200 Itálie - Sicílie - Etna ční vysoko nad pobřežní silnicí Itálie - Sicílie - Agrigento, řecky Akragas, zal. 580 př.n.l kolonisty z Gela, chrám Concordie Itálie, Sicílie, Monreále, průčelí dómu Itálie, Sicílie, Palermo, dóm Itálie - Sicílie - Taormina, Palazzo Corvaja, 10.stol, směs normanských, arabských a gotických prvků Itálie - Sicílie - Syrakusy, detail fasády katedrály Itálie - Sicílie - Etna, nesmělé pokusy pionýrských rostlin vyrůst na lávě Itálie, Sicílie, Segesta, antické divadlo zbylo z bohatého města Itálie, Sicílie, Palermo, Capella Palatina Itálie - Sicílie - pobřeží se stopami dávné vulkanické činnosti
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odlet z Prahy kolem poledne na Sicílii do CATANIE, starobylého města s řeckou minulostí (Katané), dle času prohlídka hist. jádra (UNESCO), normanský dóm se zdobným průčelím (Vaccarini), ubytování, večeře, možnost večerního koupání

2.den

2. den: celodenní volno u moře, odpočinek a koupání. fakultativní výlet lodí na Liparské ostrovy , známé též jako Aiolské (podle starých Řeků sídlo boha větrů Aiola), hlavní městečko LIPARI s přístavem, katedrálou a pevností, plavba na ostrov Vulcano se sopečným kráterem, vývěry horkého vzducho, léčivým bahnem a zátokou horkých pramenů, koupání v moři a termálních pramenech, příp. možnost půjčení skútru, anebo turistika, výstup na horu s kráterem, překrásné výhledy na souostroví, zpět plavba lodí podél pobřeží s výhledem na přímořské jeskyně, návrat na ubytování, večeře

3.den

3. den: severní část Sicílie : CEFALÚ (UNESCO), okouzlující městečko na pobřeží, skvostný dóm ze 12. stol. v normansko-románském stylu, z časů krále Rogera II., nejkrásnější pláže na Sicílii , možnost koupání, anebo výstup k hradu s jedinečnými výhledy na záliv, PALERMO , hlavní město Sicílie (UNESCO), založené už Féničany, historické centrum, jedinečná architektura - normanský a orientální styl, katedrála, královský palác se skvostnou Palácovou kaplí, kostel sv. Jana, náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj, MONREALE (UNESCO), architektonické skvosty: katedrála Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky a klášter s rajským dvorem zdobeným elegantním sloupovím, nejvýznamnější normanská památka Sicílie , původně královská hrobka, přejezd na západní pobřeží Sicílie , ubytování v blízkosti moře, večeře

4.den

4. den: cesta za krásami západní Sicílie : ERICE , město na legendární hoře Eryx (ve starověku tu byla svatyně sicilské bohyně lásky a plodnosti, později ztotožněné s Venuší), přejezd pozoruhodnou sopečnou krajinou, SEGESTA (Aigesta), archeologický areál, starověké památky: řecké divadlo a mohutný chrám, dále městečko TRAPANI na pobřeží, prohlídka historického centra s památkami (baroko, z doby španělské vlády) a možnost koupání, fakult. lodní výlet na Egadské ostrovy u západního cípu Sicílie : Favignana s tufovými útesy a lákavými plážemi, koupání, návrat na pevninu, variantně dle počasí b) průjezd přes oblast Saline di Trapani, krajina s bílými hromadami soli a solnými nádržemi, cesta na ostrůvek Mozia s vykopávkami už z dob Féničanů, dojezd na ubytování u jižního pobřeží, večerní koupání

5.den

5. den: AGRIGENTO (UNESCO), jedno z nejvýznamnějších měst starověké Sicílie i celého antického světa, spousta řeckých a římských památek - světoznámé Údolí chrámů ,ruiny starověkých chrámů jsou zasazeny v kouzelné krajině, chrám Dia Olympského, pozůstatky chrámů Dioskúrů Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, pozoruhodně zachovalý Chrám Svornosti a Héřin chrám, přejezd do vnitrozemí, PIAZZA ARMERINA, Villa Romana del Casale , dochovaný objekt římského sídla (UNESCO), úchvatné podlahové mozaiky, okouzlující krajina s horami a s městy na pahorcích, variantně (v případě náhlého uzavření římské vily) ENNA, nejvýše položené město na ostrově, Rocca Cerere, chrám bohyně Démétry, hrad císaře Fridricha II. Castelo di Lombardia, cesta přes hory na východ Sicílie , k pobřeží, ubytování, večeře

6.den

6. den: výlet na Etnu , nejvyšší horu, která je činnou sopkou, v Evropě (UNESCO), výjezd lanovkou (37 €) a případně ještě cesta terénním busem do výšky 3.000 m (dohromady 63 €), obří lávová pole, s místním průvodcem, výhledy na Catanii (v případě nepříznivých podmínek variantně přírodní unikát na úpatí sopky Etny : soutěska Alcantara , strmé čedičové skály nad řekou, ochutnávka místních produktů z medu, TAORMINA , oblíbené sicilské letovisko zasazené do krásné krajiny v okolí Etny a u moře, starořecké divadlo Teatro Greco z 3. století př. n. l., antická cisterna Naumachie, park Lady Florence se subtropickou zahradou, s krásou města působivě kontrastuje pohled na kužel Etny v pozadí, podvečerní pohoda v městečku s podmanivou atmosférou, návrat na ubytování

7.den

7. den: variantně celodenní volné u moře a koupání, nebo fakult. výlet za antikou a barokem a krásami východního pobřeží: barokní město NOTO (UNESCO), jedinečné městské jádro vybudované po zemětřesení, katedrála, Palazzo Villadorata se sochami, SYRAKUSY (UNESCO), město s bohatou minulostí (tyran Dionýsios, Hierón II., Archimédes), v antice asi nejbohatší na Sicílii , podle Cicerona nejkrásnější řecké město, staré město na ostrově Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, Arethusin pramen spojovaný s říční vílou, antická čtvrť Neapolis (archeologický areál s řeckým divadlem), barokní katedrála Santa Lucia, návrat na ubytování a možnost večerního koupání, večeře, fakultativně ochutnávka sicilského vína

8.den

8. den: po ranním koupání odjezd na letiště, nákupy suvenýrů a odlet, odpoledne přílet do Prahy

CK si vyhrazuje právo změn programu ještě na místě vzhledem k počasí, viditelnosti a podmínkám ke koupání a aktuálním dopravním řádům. Pořadí jednotlivých dní se řídí podle předpovědi počasí.

Doprava

letecky Praha-Catanie a zpět, po Sicílii místním autobusem, při fakultativních výletech využíváme lodě. Na Etnu je cesta lanovkou a místními mikrobusy.

Ubytování

hotely - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Všechny hotely jsou v blízkosti moře nebo s možností koupání, ubytování je zajištěno: 2x v oblasti Milazzo, 1x v Citta del Mare, 1x u Agrigenta a 2x v oblasti Catanie.
Upozornění: v Itálii jsou postupně zaváděny místní pobytové taxy v ceně přibližně 1-2 EUR na den. taxa se platí v eurech na místě v hotelu.

Stravování

V ceně je polopenze. Snídaně i večeře se podávají v hotelu, buď formou menu nebo bufetu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

PALERMO : královský palác 8,50 €, Palatinská kaple samotná 6-7 €
MONREALE : katedrála 3 €, pokladnice 2 €, rajská zahrada 6 €
Etna lanovka + terénní bus 63 € (pouze lanovka 37 €)
Liparské ostrovy : Vulcano : kráter 3 €, sirné jezírko 2 €
TAORMINA : Teatro Greco 8 €, lanovka 6,50 €
NOTO : zvonice 2 €
AGRIGENTO : 10 €
SYRAKUSY : archeologický areál 10 €
Piazza Armerina, Villa Romana 14 €
soutěska Alcantara : 13 €
Giardini Naxos archeologické muzeum 2 €
Egadské ost. výlet od 30 €
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou průkazku ISIC.
Průvodce nesmí v areálech provádět výklad, ten poskytne předem v autobuse. Zvláště přísně je toto kontrolováno v archeologických areálech. Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna místa musí být navštívena, záleží na průvodci a individuálním výběru každého klienta

Poznámky

Palermo, hlavní město Sicílie , existovalo už ve starověku, ačkoli tehdy nepatřilo k nejvýznamnějším místům ostrova. Založili ho Kartáginci, původní název zněl Panormos (snad něco jak Všepřístav). nachází se na severozápadním pobřeží. Bohaté dějiny, v nichž se střídaly různé kultury, se otiskly do zdejší architektury; k nejvýznamnějším památkám patří dóm, Normanský palác se skvostnou románskou Palatinskou kaplí, Teatro Maximo nebo kostel a klášter San Giovanni degli Eremiti.
Taormina , městečko na severním cípu Sicílie , je jedním z nejoblíbenějších sicilských letovisek. Jako jiná zdejší města má antický původ (Tauremonium). Z Taorminy je jeden z nejkrásnějších výhledů na Etnu z celé Sicílie . K nejznámějším památkám patří římské divadlo a Palazzo Santo Stefano.
Agrigento je jedno z větších měst ostrova, umístěné na jižním pobřeží. Nachází se tu archeologický areál významného řeckého města (Akragás – oblast tzv. Údolí chrámů. Je zde např. pozoruhodně zachovalý Chrám svornost a také často fotografovaná čtveřice sloupů z chrámu Dioskúrů (Kastora a Polydeuka). Město bylo založeno koncem 6. století př. n. l. osadníky z řecké kolonie Gela.
Noto je jedno z osmi sicilských barokních měst, která byla vystavěna po ničivém zemětřesení na konci 17. století a pro svou jedinečnou architekturu byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Samotné Noto představuje skutečný klenot sicilského baroku: ulice a náměstí jsou ze zlatohnědého vápence, hlavní památkou je mohutný dóm, dále jsou tu krásné paláce (např. Palazzo Trigona, Palazzo Villadorata), kostely sv. Dominika, sv. Kláry a svatého kříže a klášter Montevergine.
Sicilská sopka Etna je nejvyšší evropskou činnou sopkou (3 300 m n. m.). Jméno znamená přibližně „Horoucí“. I přes časté erupce je její vrchol obvykle pokrytý sněhem, což pozoruhodně kontrastuje s. citrusy a vinicemi na úpatí. Díky úrodné půdě se v okolí sopky i na jejích svazích udržují osady navzdory nebezpečí plynoucím z činnosti sopky.
Hora Eryx, dnes známá jako Monte St. Giuliano se nachází na severozápadě ostrova a je 750 metrů vysoká. Je z ní nádherný výhled na blízké okolí. Na jejím vrcholu se nachází malebné městečko Erice, kde sídlili ve starověku Elymové – jeden z místních národů trochu záhadného původu, který přijal řeckou kulturu. Také nedaleké Trapani bývalo městem Elymů.
Trapani je starověký přístav, který se i dnes chlubí kouzelným historickým centrem s barokními památkami, ale je městem soli a větrných mlýnů. Turisté Trapani navštěvují také kvůli tomu, že je zde jedno ze tří mezinárodních sicilských letišť.
Segesta, ve starověku Aigesté, bylo rovněž město národa Elymů. Dostala jméno podle jejich mýtického předka Aigesta, potomka Trójanů. Zachovaly se zde nádherné řecké památky, divadlo a mohutný chrám.
Cefalú, kdysi rybářské městečko, je dnes oblíbené přímořské letovisko s písečnými plážemi, středověkými uličkami s obchůdky a spoustou restaurací nabízejících výbornou sicilskou gastronomii a čerstvé ryby a plody moře. Většina turistů neopomine ani zajímavou místní katedrálu s normanskými mozaikami ze 12. století.
Syrakusy, podle Cicerona nejkrásnější město Velkého Řecka, dodnes láká turisty, kteří obdivují nejen staré město Ortygia dodnes připomínající rybářskou minulost, ale i antickou čtvrť Neapolis s řeckým divadlem a velkým archeologickým areálem.
Piazza Armerina je městečko ve vnitrozemí Sicílie , výchozí bod pro návštěvu Villa Romana del Casale , římské vily s úchvatnými mozaikami na podlahách, které se dochovaly jen díky zakonzervování bahnem v neuvěřitelně dobrém stavu. Turisty vždy překvapí množství figurálním vzorů, které jsou sestaveny s filigránskou přesností.
Na seznamu světového dědictví UNESCO najdeme Palermo (arabsko-normanské památky), Monreale, chrám v Cefalu, Agrigento (Údolí chrámů), Syrakusy, Noto (jedno ze osmi barokních sicilských měst), sopku Etnu , Liparské ostrovy jako celek.
Gastronomie Sicílie je velmi bohatá a nese stopy a vlivy řecké, arabské i africké, a to jak v používaném exotickém koření, často i pálivém, tak v používání různých druhů oříšků hlavně pistácií, mandlí a pinií a rozinek. Aromatická kořeněná masa mají prý svůj původ v Orientu a Byzanci, množství různých oliv a odrůdy vinné révy v Řecku a kombinace sladkých, kyselých a pikantních koření sebou přinesli Arabové. A v sicilské gastronomii nesmí chybět lilky, papriky a obrovské množství ryb a plodů moře. A pověstné jsou i sicilské sladkosti.
Sladkosti Sicílie nezapřou arabské vlivy a neobejdou se bez pistácií, mandlí, rozinek a kandovaného ovoce hlavně bez kandované pomerančové kůry. Mezi ty nejznámější patří canolli, trubičky plněné ricottou a kandovaným ovocem nebo slavný sicilský dort casata. Siciliána, který jede navštívit své příbuzné na letišti, poznáte snadno podle toho, že je obtěžkán několika dortovými krabicemi plnými sicilských sladkostí.

Mapa k zájezdu


Zobrazit místo Sicílie, Liparské a Egadské ostrovy letecky na větší mapě

itinerář

Catanie - Liparské ostrovy (Lipari, Vulcano) - Cefalu - Palermo - Monreale -Erice - Segesta - Trapani - Egadské ostrovy (Favignana anebo Mozia) - Agrigento - Piazza Armerina - Enna - Etna - Alcantara - Taormina - Noto - Syrakusy


|Zpět|

|Zpět|


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2019

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2019 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,