Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Švédsko > Stockholm, Helsinky, Tallin, Petrohrad, Riga, perly Baltu 2020

A111-20 - Stockholm, Helsinky, Tallin, Petrohrad, Riga, perly Baltu 2020

Poznávací zájezd do 6 baltských států, poznejte Stockholm, Helsinky, Petrohrad, Tallinn, Riga a mnoho dalšího.
Využijte věrnostní slevy na zájezdy sezóny 2020. (Zobrazované ceny na webu jsou před slevou.)
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
002-198 16.06.20 27.06.20
17 990,-
Vyprodáno vyp
002-199 09.07.20 20.07.20
17 990,-
Objednat
002-200 22.07.20 02.08.20
17 990,-
Vyprodáno vyp
002-201 04.08.20 15.08.20
17 990,-
Objednat Poptat ppt
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem s klimatizací, trajekty Rostock–Trelleborg a Stockholm–Turku/Helsinky, 7x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 1x 4lůžkovou kabinu na trajektu Stockholm–Turku/Helsinky, 8x snídani, průvodce, komplexní pojištění včetně storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza), pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakultativní služby a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje

Příplatky

5.000 Kč za 1lůžkový pokoj
890 Kč za vstupné do Jantarové komnata
500 Kč/os. za 4lůžkovou kajutu na trajektu Rostock Trelleborg
150 Kč za elektronické vízum do Petrohradu

úvodní popis

Poznávání 6 států omývaných vodami Baltu . Nádherný Stockholm , Helsinky a finská jezerní oblast, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu , Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího.

lákadla

Rostock - švédské hlavní město Stockholm - Moderní radnice, místo udílení Nobelovy ceny - překrásné Helsinky - Olympijský stadion (LOH 1952) - Lahti - město na dvou ostrovech Savonlinna - vodní hrad Olavinlinna - majestátní Petrohrad - jedno z největších muzeí světa Ermitráž - sídlo ruských carů Carskoje Selo - letní sídlo Petra Velikého Petrodvorce - Tallinn, hlavní město Estonska - Riga a Stará Riga - Vilnius - Tarkai

Švédsko - Stockholm, pohled z mostu Skeppsholmsbron
Švédsko - Stockholm, pohled z mostu Skeppsholmsbron Švédsko - Stockholm - čtvrt Sodermalm leží celá na ostrově zvaném Ason Švédsko - malý Viking Švédsko - Stockholm - pohled na centrum Švédsko - výlet na Sandham Švédsko - Stockholm -Vasamuseet, nádherně zdobená záď Švédsko - Stockholm - muzeum pod širým nebem - Skanzen, 1891 Švédsko 299a - Stockholm, Orfeusbrunnen, jedna za soch má obličej Beethovena Švédsko - Drottningholm, ložnice královny Hedviky Eleonory, 1668-83, strop. malby D.K.Ehrenstrahl Švédsko - Stockholm - typické a klasické místní rychlé občerstvení Švédsko - zábavní park Tivoli. Švédsko - Södermalm Švédsko - Stockholm - Kungliga Slotter, střídání stráží
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd z ČR pozdních večerních hodinách po trase Br, Lit, Sv, Pa, HK, Po, Praha ; dále Ol – 250 Kč; Os – 500 Kč

2.den

2. den: odjezd z Prahy po půlnoci do SRN, ráno ROSTOCK, prohlídka města, trajekt do švédského TRELLEBORGU, v noci vylodění a odjezd do STOCKHOLMU

3.den

3. den: Ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM , celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy ceny, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách), romantická plavba Baltským mořem kolem stovek ostrůvků

4.den

4. den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole. HELSINKY , prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování

5.den

5. den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU . Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod

6.den

6. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh

7.den

7. den: Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu , velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí jantarovou komnatou. Odpoledne Petrohrad , náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka. Z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku , individuální volno

8.den

8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odjezd z Ruska , večer ubytování v estonském TALLINNU

9.den

9. den: TALLINN (UNESCO), hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku RIGE

10.den

10. den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA . Stará Riga – středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva VILNIUS

11.den

11. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS (UNESCO) na řece Neris – Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána. Program zakončí v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd Polskem

12.den

12. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách a následné rozvozy

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám

Doprava

autobusem, trajekty Rostock/Trelleborg a Stockholm -Turku/Helsinky

Ubytování

7x hotel, 1x 4lůž. kajuta na trajektu Stockholm -Turku/Helsinky

Stravování

8x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

- Rostock – vstup do kostel 1,50 €

- Stockholm – vstup do kostelů 50–60 SEK

- Stockholm – Vasa muzeum 130 SEK cca 16 €

- Stockholm – Královský palác 25 SEK cca 14,50 €

- Helsinky – skalní chrám 3 €

- Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy štábu 22 €

- Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám 9 €

- Petrohrad – Petrodvorce – zahrady 900 RUB

- Petrohrad – lodní projížďka po Něvě 800 RUB

- Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – denní vstup 250 RUB, kolonáda 150 RUB (večerní vstup 400 RUB, kolonáda 300 RUB)

- Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – denní 250 RUB (večerní vstup 400 RUB)

- Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma

- Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB

- Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob)10 €

- Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 40 RUB, metro 45 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu)

- Tallinn – Městské muzeum 5 €

- Riga – Národní galerie 6 €

- Vilnius – Muzeum KGB 4 €

- Vilnius – hrad a katedrála zdarma

- Trakai – hrad 7 €

- Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 2,50 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150-180 EUR, 300-500 SEK (nebude možné směnit na místě – doporučujeme objednat předem v České spořitelně), 1500 RBL

Měna

Rusko – základní ruská měna je 1 rubl (RUB). Orientační směnný kurz rublu je poslední dobou značně kolísavý s klesající tendencí. Orientačně – Petrohrad – březen 2018 – 1 €/71 RUB, 1 USD/55 RUB. V ČR je možnost vyměnit si RUB ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již v ČR. Zjednodušeně řečeno, částka v rublech je cca ½ částky v Kč.

Švédsko – základní měnou je 1 švédská koruna (SEK). Orientační směnný kurz je cca 1 SEK/2,83 Kč. Vstupy ve Švédsku je možno platit v €. Zpět vám však bude vráceno v SEK. Rok 2017 byl ve Švédsku rokem výměny bankovek a mincí. Od června 2017 neplatí staré bankovky (obrázek níže) a mince (10 SEK) a není možno tyto ani kde vyměnit. Abyste se vyhnuli problémům, zkontrolujte si prosím švédské peníze, které si s sebou vezmete. SEK je možno v ČR předem objednat v České spořitelně.

Informace

Vízum do Ruska
Od září 2019 je možné si vyřídit na http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza individuálně. Tato víza jsou zdarma. Za poplatek 150 Kč/os. vyřídí víza cestovní kancelář. Potřebné informace k vyřízení víz obdržíte měsíc před odjezdem. Při objednávce zájezdu nahlaste číslo cestovního pasu a dobu jeho expirace. Pojištění pro cesty do zahraničí je podmínkou k vyřízení víza

Mapa k zájezdu

itinerář

Rostock - Stockholm - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Tallinn - Riga - Vilnius- Trakai


|Zpět|

|Zpět|

Podobné zájezdy

12denní zájezd, doprava autokarem | Švédsko
Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku/Helsinky, 8x ubytování – 7x ubytování hotely*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůž. kabina na trajektu Stockholm – Turku/Helsinky, 8x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)

5.6.19 - 16.6.19
17 390,-
092-198
19.6.19 - 30.6.19
17 890,-
092-199
24.7.19 - 4.8.19
17 790,-
092-200
2.8.19 - 13.8.19
17 790,-
092-201


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,