Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Německo > Advent v pohoří Harz s vláčkem a památky UNESCO 2020

B32-20 - Advent v pohoří Harz s vláčkem a památky UNESCO 2020

Německo, vrchovina Harz - Gernrode, Quedlinburg, Osterwieck, Wernigerode, Goslar, památky UNESCO, adventní trhy, muzeum kukaček.

Využijte aktuálně únorovou slevu na zájezdy sezóny 2020. (Zobrazované ceny na webu jsou před slevou. Sleva se odečte na stránce objenávky.)
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
001-451 11.12.20 13.12.20
4 990,-
Objednat
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, případné pobytové taxy, fakultativní služby a vstupné do objektů (50€) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje

Příplatky

1.200 Kč za 1lůžkový pokoj
1.500 Kč záloha na zpáteční vláček Wernigerode – Brocken
500 Kč za 1x večeři
480 Kč za záloha na vstupné do dolu Rammelsberg
96 Kč za komplexní pojištění

úvodní popis

Advent jako z pohádky v městech tajuplného pohoří Harz . Dávná císařská sídla a kláštery, a především spousta hrázděných domů, které vyvářejí okouzlující kulisu pro malebné vánoční trhy s různými specialitami. Navštívíte Quedlinburg, Wernigerode, Goslar a také Gernrode s výrobnou kukaček a skvělým před románským chrámem. Hned dvě města zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.

lákadla

Gernrode, muzeum kukačkových hodin, otonský chrám - Quedlinburg (UNESCO), hrázděné domy, císařský dóm, adventní trhy ve dvorcích - Wernigerode, pěkné adventní trhy - Goslar, město na seznamu UNESCO, císařský hrad, vánoční trhy.

Německo - Harz - Goslar - Domvorhalle, severní předsíň kostela sv.Šimona a Judy, vysvěcen 1051, 1819 zbourán až na tento objekt
Německo - Harz - Goslar - Domvorhalle, severní předsíň kostela sv.Šimona a Judy, vysvěcen 1051, 1819 zbourán až na tento objekt Německo - Harz - což si dát svařené víno Německo - Harz - Goslar, bývalý špitál sv.Kříže Většího, 1254, s románskými stavebními prvky Německo - Harz - Quedlinburg, Tržní náměstí Německo - Harz - Gernrode, sv.Cyriakus Německo - Harz - Weinigerode, hrad romanticky přestavěn 1862-80 Německo - Harc - Goslar - sladkosti lákají Německo - Harz - Quedlinburg, sv.Benedikt, gotický oltář, kolem 1480, P.Maria a svaté - zleva Adelheid, Kateřina, Barbora,.. Německo - Harc - Quedlinburg, kouzlo hrázděných domů v centru Německo - Hatz - Goslar, adventní trh Německo - Harz - Gernrode, hrázděné domy v centru Německo - Harz - Quedlinburg, detaily hrázdění, typický motiv dolnosaské renesance Německo - Hatz - adventní Weinigerode Německo - Harc - Goslar, Kaiserpfalz, zal. 1005-15, přestavěná v 19.stol.
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd z Prahy v 6 h, Ústí nad Labem a po trase, přejezd do Německa , pohádkové pohoří Harz , GERNRODE , krásné hrázděné městečko, výjimečná památka - předrománský kostel sv. Cyriaka pův. z 10. století s hrobem neblaze proslulého markraběte Gera, unikátní muzeum kukačkových hodin, QUEDLINBURG (UNESCO), překrásné město ze samých hrázděných domů, hradní návrší s románským klášterním kostelem, vánoční trhy - advent jako z pohádky, místní zvláštností jsou adventy ve dvorech hrázděných domů, na náměstí je obří adventní kalendář, kde každý dům představuje jedno okénko, nocleh v hotelu v oblasti WERNIGERODE

2.den

2. den: WERNIGERODE , hrázděné město v Harzu a světové centrum čarodějnic , podivuhodná renesanční radnice, hrázděné domy, romantický hrad vysoko nad městem, různé adventní speciality - např. míchané svařáky s ovocem, lidové trhy plné čarodějnických suvenýrů, možnost výletu vláčkem úzkokolejné železnice na nejvyšší vrch Harzu – horu Brocken, vánoční trhy v plném proudu, pozdní návrat na ubytování

3.den

3. den: důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), exkurze do některého z objektů nejstarších dochovaných průmyslových staveb na světě, město GOSLAR s císařskou falcí (UNESCO), půvabné město Hansy v předhůří Harzu s 1800 hrázděnými domy, 300 let tu sídlili králové a císaři, odtud pochází rod Siemensů (Siemenshaus), náměstí se skvostně zdobenými hrázděnými domy a historickou kašnou, císařská falc (rekonstrukce paláce z 11. století), románský chrám, muzeum, vánoční trhy s fantastickou atmosférou, malý les vánočních stromečků, obří adventní kalendář, návrat do Prahy cca ve 23.00 hodin 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí, průběhu adventu, zájmům většiny účastníků a aktuálním podmínkám v adventních místech.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách možnost občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč)
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

2x hotel*** v oblasti Wernigerode, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

2x snídaně, formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

Gernrode: Muzeum kukaček 3 €
Quedlingburg: Hradní vrch 4 €
Wenrigerode: Zámek: 7 €
Goslar: Císařský falc: 7,5 €

Kapesné

doporučené kapesné na vstupné 50 €

Poznámky

Podrobné programy a konečné ceny adventních zájezdů mohou být aktualizovány vzhledem k možným změnám podmínek v ubytování a změnách v adventních programech. a místech na trase během roku.

Zajímavosti

WERNIGERODE
"Pestré město v Harzu " je oblíbeným cílem turistů i východiskem na výlety do hor. jen nedaleko odtud začíná horský hřeben s nejvyšší horou Harzu Brockem a začíná tu i úzkokolejka, která vede do hor (Harzquerbahn, na kterou potom navazuje linka Brockenbahn). Historické jádro je vystavěno z hrázděných domů a vévodí mu renesanční radnice; je skutečně pestré a přívětivé. Nad ním se tyčí romantický hrad hrabat z rodu Stolberg-Wernigerode, který byl v 19. století zcela přestavěn v historizujícím slohu, v interiérech se však dochovalo vybavení ze 17. století.. Wernigerode je neoficiálně považováno též za hlavní město čarodějnic , v babím létě patří k nejbarvitějším a v době adventu okouzlí krásnými trhy a nazdobenou kašnou.

QUEDLINBURG město na seznamu světového dědictví UNESCO a malebné středověké město, láká do adventního a vánočního období s atmosférickým programem. Kromě vánočního trhu v Quedlinburgu má město několik předvánočních speciálů. Adventní kalendář quedlinburgerů, pravděpodobně největší v Německu, denně otevírá dveře historického hrázděného domu kolem Schlossbergu. Skryté za ním se objevují vánoční překvapení. První, druhý a třetí adventní víkend "Advent u soudů". V dnešní době otevírá své nádvoří kolem 20 domů v historickém centru města. Svá díla nabízejí řemeslníci, umělci a kuchaři. V rozích starého města najdete mnoho půvabných míst.

GOSLAR
Město v podhůří Harzu patřívalo v 10-12. století k oblíbeným sídlům říšsých císařů. Bohatství a slávu mu po dlouhá staletí zajišťovaly stříbrné a měděné doly na Rammelsbergu, známé již od 10. století. Císařské sídlo - falc -z 11. století časem zchátralo, ale v 19. stoleté bylo poměrně věrně rekonstruováno. Z přilehlého chrámu se zachovala pouze kaple, tzv. Domhalle. Ve městě se dochovalo staré opevnění, několik románských kostelů i historické jádro s elegantní radnicí z 15. století a ulicemi z hrázděných domů, z nichž některé jsou skvostně vyzdobené. Jak město Goslar, tak doly na Rammelsbergu jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Brocken

Brocken (v minulosti nazýván též Blocksberg) je nejvyšší hora v Harzu (1 141 m.n.m.) a patří k oblíbeným výletním cílům. Má tvar holé kupy, která vystupuje z krajiny původních horských jehličnatých lesů. Dopravu nahoru usnadňuje úzkokolejná železnice. Z vyhlídkové plošiny na vrcholu je úžasný výhled, který sice občas narušují mlhy, ty ale dodávají hoře její příznačnou, tajuplnou atmosféru. Vznikají tu optické jevy, které v minulosti děsívaly pocestné, přesvědčené, že vidí přízraky. Proto je Brocken odedávna považován za strašidelnou a čarodějnou horu. Panuje tu skutečné vysokohorské klima a převažují tu porosty vysokohorské trávy a mechů, takže se mluví dokonce o kousku Skandinávie v Německu

Mapa k zájezdu

itinerář

Gernrode - Quedlinburg - Wernigerode - Brocken - Goslar


|Zpět|

|Zpět|

Podobné zájezdy

5denní zájezd, doprava autokarem | Německo
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x hotel, 4x snídani, průvodce, pojištění CK

29.4.20 - 3.5.20
8 490,-
001-262
2denní zájezd, doprava autokarem | Rakousko
Cena zahrnuje:

doprava autobusem, 1x ubytování, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK

28.11.20 - 29.11.20
3 590,-
001-452
3denní zájezd, doprava autokarem | Německo
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x hotel, 2x snídani, průvodce

10.4.20 - 12.4.20
4 690,-
001-303


Tisk TISKNOUT

aktuálně: Únorové FIRST MINUTE slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,