Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2019
| Zpět | jste zde: zájezdy 2019 > Německo > Hrady, katedrály a města Mosely a Porýní s lodí

A160-19 - Hrady, katedrály a města Mosely a Porýní s lodí

Poznávací zájezd k Mosele a do Porýní bez nočního přejezdu za památkami. krásnou přírodou i výbornými víny, uvidíte Worms, Trevír, Mohuč, Koblenz i skálu Loreley.
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
091-280 26.09.19 29.09.19
6 990,-
6 790,-
Objednat LM
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x hotel, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, stravu, ochutnávku a plavbu lodí a veškeré vstupné (60€) a vše, co není přímo obsaženo v odstavci "základní cena zahrnuje".

Příplatky

2000 CZK - jednolůžkový pokoj
650 CZK - 3x snídaně
550 CZK - 1x večeře (min. 15 osob)
330 CZK - záloha za lodní lístek
128 CZK - komplexní pojištění

U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte.
Termín a požadavky pro doobsazení:
kód: 091-280 26. 9.–29. 9. 2019 Sólo pán objednat s požadavkem na doobsazení

úvodní popis

Pestrá krajina s vinicemi i význačné stavební památky v jedné z nejkrásnějších oblastí Německa . Poznejte místa, kde zrají vynikající vína, romantické meandry Rýna a Mosely , nádherné chrámy a baziliky, sídla kurfiřtů i římské památky a místo s největším počtem hradů v jednom údolí. Uvidíte památky i krajinu na seznamu UNESCO a místa spojená s různými pověstmi. Ochutnáte vína, která se již stala legendou. Zájezd bez nočního přejezdu v době kolem vinobraní a s pohodlím ubytování na jednom místě.

lákadla

historická porýnská města Mohuč a Trevír (UNESCO) - krásné údolí Mosely a ochutnávka moselských vín - romantické údolí Rýna a krásný hrad Marksburg - plavba po Rýně okolo skály Loreley - návštěva tradičního vinařství - starobylý Worms - Špýr, katedrála na seznamu UNESCO

Německo, Speyer
Německo, Speyer Německo - Mosela - Ryzling rýnský je zde nejoblíbenější odrůda Německo, Worms, židovský hřbitov Německo - Trier (Trevír) - Porta Nigra Německo - Koblenz - bazilika sv.Castora, románská, 1160-1208 Německo - Bernkastel, vinařské městečko Německo - Koblenz - Ehrenbreitstein, pruské opevnění nad ústím Mosely, 1817-28, C.Schnitzler Německo - Trier (Trevír) - rozkvetlé dvorky starého města Německo - Porýní - hrad Marksburg Německo - Trier (Trevír) - katedrála, barokní štuky klenby západního chóru Německo - Mosela, zdejší suchá vína mají bohatou vůni i chuť Německo - Trevír - Konstantinova bazilika, 306-337 Německo - Trier (Trevír) - muzeum Karla Marxe, zde se 1818 Karel Marx narodil Německo - Mohuč - St.Stephan, okenní vitráže od Chagala (wiki)
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd z Prahy v 6:00 (dále Plzeň a po trase dle dohody; svozy od 4 osob: Hradec Králové a Pardubic za 300 Kč, Brno za 400 Kč), kurfiřtské sídlo MOHUČ (Mainz), původně římské město, metropole spolkové země Porýní -Falc, rodiště Johanna Gutenberga, největší klenot Mohuče - Kaiserdom, arcibiskupský dóm z 11.-15. st., náměstí Markt, kostel sv. Štěpána s Chagallovými okny, atmosféra nábřeží Rýna , moderní radnice, ubytování

2.den

2. den: den pro údolí Mosely s překrásnou přírodou a spoustou památek, TREVÍR (Trier, UNESCO), město Římanů a porýnských arcibiskupů, římské památky: brána Porta Nigra ze 2.st., pozůstatky římských lázní, Konstantinova bazilika, středověké památky - románský dóm a gotický kostel Liebfrauenkirche, kostel sv. Matyáše, křížová chodba, kurfiřtský palác, muzeum antiky, rodný dům Karla Marxe, atmosféra ulic, přejezd údolím Mosely s četnými meandry a prudkými svahy s vinicemi do vinařského města BERNKASTEL-KUES, hrázděné domy, zřícenina hradu Metternich , procházka kolem vinic, vinařské městečko COCHEM , uličky, hrad, individuálně možnost ochutnávky výborných moselských vín nebo procházka k vyhlídce, návrat na ubytování

3.den

3. den: den pro údolí Rýna - proslulá krajina obdivovaná cestovateli a básníky, nyní na seznamu UNESCO, prohlídka hradu Marksburg vysoko nad řekou - jediný hrad v kraji, který nebyl nikdy zničen, KOBLENZ na soutoku Rýna s Moselou (Deutsches Eck), oblíbené sídlo trevírských arcibiskupů, bazilika sv. Kastora, vyhlídky na velký zámecký komplex naproti, přejezd po břehu Rýna překrásnou krajinou pod hrady Sterrenberg a Liebenstein (tzv. nepřátelští bratři) do městečka SANKT GOAR s mohutným hradem Rheinfels, výhled na protější stranu na hrady Katz a Maus, fakult. plavba lodí po nejkrásnějším úseku Rýna (krajina zapsaná na UNESCO) pod dalšími hrady, vinicemi a skalami, okolo ostrovní pevnosti Pfalzgrafenstein a legendární skály Lorelei do městečka BACHARACH , starobylé uličky pod hradem Stahleck, fakultativně ochutnávka rýnských vín u místního vinaře a nákup, fakultativně večeře, návrat na ubytování

4.den

4. den: WORMS, jedno z nejstarších německých měst, legendární středisko království Burgundů (Píseň o Nibelunzích), ve středověku sídlo říšského sněmu, mohutný císařský dóm St. Peter a další kostely z 11. - 12.- století, stará židovská čtvrť s nejstarším židovským hřbitovem v Evropě, ŠPÝR (Speyer), románský dóm (UNESCO) - největší v Evropě, hroby císařů, od 13. do 18.st. byl Špýr svobodným říšským městem, kde se konal říšský sněm, na náměstí Domnapf - kamenná mísa naplňovaná vždy při volbě biskupa novým vínem pro získání oveček, návrat do Prahy večer do půlnoci

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

hotel (2lůžkové pokoje příslušenstvím)

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu, snídaně za příplatek formou samoobslužného bufetu.
Ve městech možnost rychlého občerstvení v kioscích a bufetech v cenách 3-6 € (uzeniny, hamburgery, hranolky, pizzy apod.). Pivo stojí okolo 3 €, káva 1-3 €, 1 litr vína okolo 2-5 €, oběd či večeře okolo 8-12 €, pohled okolo 0,3-0,6 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

TREVÍR : brána Porta Nigra 3 €, dóm zdarma, Konstantinova bazilika zdarma, amfiteátr 3 €, Císařské lázně 3 €, Forové lázně 3 € a Barbořiny lázně zdarma, nebo kombinované vstupné s amfiteátrem, lázněmi a dalšími římskými památkami - dle typu od 5 do 14 €
hrad Marksburg : 7 €
BACHARACH , návštěva vinařství s ochutnávkou: orientační cena 10-11 €
ŠPÝR : dóm a císařská krypta 3 €, císařský sál, vyhlídková plošina 6 €, kombinované vstupné 9,50 €
Lze získat skupinovou slevu na vstupné do objektů (obvykle min. 20 zájemců), slevy jsou někdy také možné na legitimace ISIC, IYTC či ITIC a průkaz novináře.

Kapesné

doporučujeme na vstupné min. 60 € kapesného

Poznámky

Středobodem památek v Porýní je trojhvězdí velkých arcibiskupských měst: Kolín nad Rýnem , Mohuč a Trevír. Všechna tři mají už římský původ a stala se sídly tří arcibiskupů, kteří byli kurfiřty Svaté říše římské a vládli svým diecézím jako suverénní panovníci.
MOHUČ (Mainz) vznikla z římského tábora Moguncium, založeného roku 39 n. l. Z římské doby se dochovaly především zbytky akvaduktu – Römersteine, a také pozůstatky divadla. Mohučský arcibiskup byl až do 14. století nadřazený pražskému biskupovi a příslušela mu korunovace českého krále. Na slávu mohučského arcibiskupství upomíná jak katedrála, tak velký arcibiskupský zámek ze 17.-18. století, v němž se nyní nachází římsko-germánské muzeum. Císařský dóm pochází z 11.-12. století, ve 13. a 14. století byl doplněn o postranní kaple. K dómu přiléhá křížová chodba a je možné navštívit klenotnici. Další kostel, sv. Štěpán, je krásnou ukázkou gotické architektury, zejména křížová chodba. Mohuč je rodištěm vynálezce knihtisku Guttenberga a rozsáhlé Guttenbergovo muzeum, věnované vývoji tisku, rozhodně stojí za návštěvu. Poblíž nábřeží se nachází jakýsi památník Svaté říše římské se sedmi stylizovanými sochami říšských kurfiřtů s atributy jejich zemí a hodností; je mezi nimi také český král.
TREVÍR (Trier) se původně jmenoval Augusta Treverorum a bylo založeno již roku 16 n. l., údajně přímo císařem Oktaviánem Augustem. Bývalo to velké a vzkvétající město, středisko provincie Belgica Prima. Poté, co ho zpustošily během stěhování národů germánské kmeny, už nikdy nedosáhlo dřívější velikosti a významu, ani jako arcibiskupské sídlo. A římských památek je tu mnoho. Především slavná mohutná brána Porta Nigra ze 3. století, která ve středověku sloužila jako kostel, dále amfiteátr a pozůstatky trojice římských lázní, z nichž nejvýraznější jsou Císařské lázně. Římský původ má také strohá budova Aula Palatina, původně císařův trůnní sál. Ve městě se nachází také množství významných památek z pozdějších staletí – domy na Hlavním náměstí s kašnou a trhovým křížem, románsko-gotický dóm z 11.-14. století, s fragmenty kostelíku ze 4. století, raně gotický mariánský kostel – jedna z prvních gotických budov v Německu, několik dalších kostelů, rokokový arcibiskupský palác a také pozoruhodné Rýnské zemské muzeum.

Zajímavosti

Porýní , Falc a Sársko. Milovníky kvalitních bílých vín vábí malebná údolí řeky Rýna a Mosely s roztroušenými středověkými hrady a vinařskými vesničkami - navštívíte Deutsche Weinstrasse - německou vinařskou cestu. Milovníci historie a umění budou nadšeni antickými památkami Trevíru i monumentálními románskými domy a kláštery - Mohuč a Maria Laach . A gurmáni - ti si přijdou na své při ochutnávkách vín a místních specialit na vinařské stezce.
K nejkrásnějším koutům Německa vůbec patří
Údolí Mosely (Moseltal) - řeka Mosela patří k nejdelším přítokům Rýna mezi Trevírem a Koblencí. Oba břehy jsou zdobené vinohrady a nesčetnými hrady.
Deutsche Weinstrasse (německá vinařská cesta) s kouzelnou krajinou mezi německým Bockenheimem a Alsaským Weissenburgem zdobená vinohrady a Falckým lesem – oblast evropského kulturního dědictví.
Údolí Rýna (Rheintal) s 1320 m dlouhou řekou Rýn (germánskými kmeny nazývaný „otec Rýn “), která pramení ve Švýcarsku, protéká několika zeměmi. Němci ji považují za „svou“ řeku a je opředena pověstmi Nibelungů a zjevuje se na ní Lohengrinova labuť.

Skála Loreley
Mohutná skála v ohybu Rýna za městečkem Sankt Goarshausen nese už od středověku název Loreley. Jedná se o jedno z nejnebezpečnějších míst na Rýně , protože je zde velmi silný proud a lodě v minulosti často narážely na útes. V 6. století se nedaleko odtud usadil svatý Goar, misionář z Galie, aby se mohl ujímat trosečníků a starat se o raněné. Jméno skaliska pochází zřejmě ze slov loren či luren a ley a znamená snad Skála ozvěn, možný je i význam Skála elfů. Místní lidé se totiž domnívali, že uvnitř skály žijí trpaslíci s harfou a že způsobují ozvěnu, která bývala v okolí skály často slyšet. Teprve v čase romantismu je vystřídala krásná víla Lorelei (původně Lore-Ley). Jako první o ní psal básník Clemens Brentano v roce 1801 a vylíčil ji jako spíše tragickou postavu, čarodějku, která mámí muže, aniž by si to přála, a umírá kvůli nenaplněné lásce. Teprve v slavné básni Heinricha Heineho se Lorelei objevuje v té podobě, v jaké je známá dodnes, jako siréna, která sedává na skále, pročesává si vlasy a zpívá – a způsobuje lodní neštěstí, protože plavci mají oči jen pro ni. V současnosti je v přístavu v Sankt Goarshausenu umístěna socha víly Lorelei od ruské sochařky Nataši Alexandrovny kněžny Jusupovové z roku 1983.

Mapa k zájezdu


Zobrazit místo Porýní a údolí Mosely s plavbou po Rýně na větší mapě

itinerář

Mohuč - Trevír - Bernkastel-Kues - Cochem - hrad Marksburg - Koblenz - St Goar - Bacharach - Worms - Špýr


|Zpět|

|Zpět|


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2019

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2019 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,