Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Skotsko (UK) > Skotsko letecky, Orkneje 2020

A104a-20 - Skotsko letecky, Orkneje 2020

Skotsko letecky, jezero Loch Ness, Edinburgh, ale také poloostrov Fife, St.Andrews, Thurso a výlet na Orkneje.

Využijte věrnostní slevy na zájezdy sezóny 2020. (Zobrazované ceny na webu jsou před slevou.)
zobrazit podobné zájezdy
Název Datum Datum návratu Dospělý od
002-183 07.06.20 14.06.20
29 990,-
Objednat Zrušeno zru
002-184 19.07.20 26.07.20
29 990,-
Objednat
návod: postup při objednávání zájezdu
tip: NENALEZLI JSTE VHODNÝ TERMÍN, NEBO JE JIŽ ZÁJEZD ODJETÝ - POUŽIJTE VYHLEDÁVAČ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY
Základní cena zahrnuje

leteckou přepravu Praha–Edinburgh–Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, 7x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, vstupné (120 GBP), výlet na Orkneje a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje

Příplatky

7.700 Kč za 1lůžkový pokoj
1.600 Kč za 4x večeři (3.-6.den)
1.800 Kč za fakultativní výlet na Orkneje
400 Kč za komplexní pojištění K5S

úvodní popis

Poznávací zájezd do Skotska po významných památkách, se zastávkami u jezera Loch Ness , návštěvou palírny whisky , fakultativním výletem na Orkneje. Pohodlná letecká doprava.

lákadla

sever Skotska, poloostrov Fife, hrady, Malt Whiskey Trail, ochutnávka whisky - Thurso - Orkneje, prehistorické lokality, menhiry - Loch Ness - hrad Stirling - Edinburgh

Velká Británie, Skotsko, dudáci
Velká Británie, Skotsko, dudáci Velká Británie, Skotsko, jezerní kraj The Trossachs Velká Británie, Skotsko, Loch Lomond Velká Británie, Skotsko, St Andrew, ruiny kláštera Velká Británie, Skotsko, údolí Glen Coe Velká Británie, Skotsko, Ben Nevis Velká Británie, Skotsko, ulice Velká Británie, Skotsko, Grampian Mountains Velká Británie, Skotsko, Grampian Mountains
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu, ubytování v hotelu a odpoledne první část prohlídky Edinburghu (dle příletového času), hrad se skotskými korunovačními klenoty, hlavní třída Royal Mile, večer návrat do hotelu místní dopravou

2.den

2. den: poloostrov Fife, ST. ANDREWS , světově proslulý domov golfu, možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, procházka starobylými uličkami, přejezd na východní pobřeží Skotska , zastávka v původně rybářské vesnici STONEHAVEN s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar na skalisku 50 m nad mořem, ubytování na východním pobřeží Skotska , fakultativní večeře

3.den

3. den: zastávka u hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury - jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie, průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky - trasa zvaná Malt Whisky Trail, výhledy na typické komíny palíren připomínající pagody, návštěva jedné z palíren a ochutnávka,ubytování v severní části Skotska

4.den

4. den: THURSO, nejsevernější město britského ostrova - letovisko na pobřeží, procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea, fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy, okružní jízda po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3.000 př. n. l. (UNESCO), oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů KIRKWALLU se zajímavou architekturou a strmými uličkami, možnosti pozorování jedinečné flory a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy, odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si CK vyhrazuje právo upravit program tohoto dne).

5.den

5. den: odjezd k jezeru Loch Ness , projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s kouzelnými výhledy, malebné městečko FORT AUGUSTUS s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště, možnost plavby po jezeře Loch Ness , k večeru odjezd na ubytování

6.den

6. den: celodenní výlet krajinou jezer, hor a zálivů (NP Loch Lomond a Trossachs až po západní pobřeží Skotska ), typické skotská krajina, jezero Loch Lomond - největší sladkovodní jezero Velké Británie , zastávka ve vesnici LUSS s oblíbenou pláží  i malebnými domky z 18. a 19. stol, možnost plavby lodí po jezeře, cesta k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu mořskému jezeru ve Skotsku , vesnice INVERRAY s hradem Inverray Castle (neogotický styl s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem), cesta k jezeru Loch Gilp, ARDUAINE, pobřežní zahrady s rododenrony, OBAN, přístav pro trajekty, palírnou whisky značky Oban

7.den

7. den: průjezd kouzelnou skotskou krajinou s vysokými horami, říčkami, vodopády i vřesovišti, zastávka ve STIRLINGU , bývalém královském městě s mohutným hradem, procházka malebnými uličkami, okolo poledne odjezd do EDINBURGHU (UNESCO), Holyrood House - sídlo britské královny, Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie, večerní procházka centrem EDINBURGHU , možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou, večer ubytování u Edinburghu

8.den

8. den: ráno transfer na letiště a odlet do Prahy, přílet do Prahy dopoledne 
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

Doprava do Anglie a zpět je zajištěna leteckou společností Easy Jet.

Předpokládaný letový řád:
Praha - Edinburg: 9:50 - 11:15
Edinburg - Praha 6:00 - 9:20

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.

V ceně zájezdu je odbavení s příručním zavazadlem na osobu, které musí mít rozměry 56cm x 45cm x 25cm do 10 kg a odbavené zavazadlo do 20 kg.

Ubytování

Veškeré ubytování během zájezdu je zajištěno ve dvou a tříhvězdičkových hotelích ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Třílůžkové pokoje nejsou možné.

Budete-li chtít využívat elektrické přístroje (nabíječky mobilu apod.), doporučujeme vzít s sebou adaptér do elektrických zásuvek, které jsou ve Velké Británii odlišné.

Stravování

Strava je vždy při ubytování, v ceně zájezdu je zahrnuta snídaně. Při ubytování v Thursu (3. a 4. den) jsou pro všechny zajištěny i večeře. V případě připlacení večeří, budou zajištěny ještě 4x večeře. Večeře jsou dvouchodové, nápoje nejsou zahrnuty v ceně.

Orientační ceny potravin ve Velké Británii:
0,5l mléka: od 0,5 GBP
chleba: od 0,5 GBP
housky: od 0,2 GBP
bageta malá: 0,6 GBP
bageta plněná: od 1 GBP
snídaně: od 2,5 GBP
mražená pizza velká: 3,3 GBP
12 ks vajec: 2,3 GBP
230g lososa: od 2,4 GBP
1l vína: od 4,5 GBP

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

Edinburgh: hrad 17,50 GBP
palác Holyroudhouse 15,00 GBP
St.Andrews: hrad 9,00 GBP
Dunnottar: hrad 7,00 GBP
palírna whisky : 7,00 GBP
Loch Ness (návštěvní centrum): 9,00 GBP
hrad Urquhart : 12,00 GBP
Orknejské ostrovy: Skara Brae: 7,00 GBP, Skaill House: 9,00 GBP
Edinburgh: městská doprava (1 jízda): 1,60 GBP

Ceny jsou orientační, může dojít ke změnám.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 120 GBP.

Informace

V GB dne 5. 5. 2017 skončila platnost papírové bankovky v nominální hodnotě 5 GBP (na zadní straně bankovky je vyobrazena paní Elizabeth Fry). 
Od výše uvedeného data bude v platnosti pouze nová polymerová 5 GBP bankovka, na níž je na zadní straně vyobrazen Sir Winston Churchill. Tato bankovka má řadu nových ochranných prvků. 
V GB dne 1. 3. 2018 skončila platnost papírové bankovky v nominální hodnotě 10 GBP (na zadní straně bankovky je vyobrazen pan Charles Darwin). 
Od výše uvedeného data bude v platnosti pouze nová polymerová 10 GBP bankovka, na níž je vyobrazena Jane Austen. Tato bankovka má řadu nových ochranných prvků.
Při výměně finančních prostředků si prosím zkontrolujte, že jste obdrželi platnou bankovku.
Staré bankovky je možno vyměnit pouze v Bank of England.

Mapa k zájezdu

itinerář

Fife - St.Andrews - hrad Fyvie - Thurso - Orkneje - Kirkwall - Loch Ness - Fort Augustus - Stirling - Edinburgh


|Zpět|

|Zpět|

Podobné zájezdy

12denní zájezd, doprava autokarem | Velká Británie (UK)
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, trajekt přes La Manche, 9x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK

28.6.20 - 9.7.20
23 990,-
002-171
8denní zájezd, doprava letecky | Skotsko (UK)
Cena zahrnuje:

zpáteční letenku Praha-Edinburgh-Praha vč. letištních tax, dopravu autobusem dle programu, 7x hotel, průvodce, pojištění CK

23.6.20 - 30.6.20
21 790,-
002-177
13.7.20 - 20.7.20
21 790,-
002-178
15.7.20 - 22.7.20
21 790,-
002-179
11denní zájezd, doprava letecky | Skotsko (UK)
Cena zahrnuje:

letenky z Prahy do Británie a zpět vč. všech letištních poplatků, dopravu auty, mikrobusy po Skotsku, 10x ubytování (2 lůž. pokoje), 1x snídaně, českého průvodce

26.6.20 - 6.7.20
31 980,-
002-479
8denní zájezd, doprava letecky | Skotsko (UK)
Cena zahrnuje:

leteckou přepravu z Prahy do Skotska a zpět, letištní taxy, dopravu autobusem ve Skotsku, trajekt na ostrov Skye, 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní, průvodce

21.7.19 - 28.7.19
29 990,-
092-166
10denní zájezd, doprava autokarem | Skotsko (UK)
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, trajekt a přejezd La Manche, 7x ubytování (1x4lůžková kajuta na trajektu + 6x hotel, 6x snídaně, průvodce

2.7.20 - 11.7.20
18 990,-
002-175
23.7.20 - 1.8.20
18 990,-
002-176


Tisk TISKNOUT

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny
partneři: Last Minute,